Svinet til

BANKDIREKTØRER:Når Frank Aaen (EL) udtaler, at "Bankdirektørerne fester videre på 1. klasse helt uberørte af, at en stor del af bankerne kun er i live i dag, fordi de danske skatteydere har reddet deres bagdele og i sikker forvisning om, at staten igen vil træde til, hvis de kører deres virksomheder i sænk" opfatter han næppe sig selv som en fordomsfuld generaliserende racist, der tilsviner et lille mindretal. Men hvis andre ytrede noget tilsvarende om afrikanske ledere, som kører deres lande i sænk for danske bistandsmidler, eller muslimske fædre, som kører deres familier i sænk trods danske overførselsindkomster, ville Aaen ikke tøve med at spille racismekortet. I Aaens optik er nedsættende generaliseringer om mindretal nemlig racisme, hvis det rammer vennerne.