Operationer

Svingelbjerg melder klart hus

} FLAGHEJSNING: På mandag 2. maj begynder sommersæsonen i og ved Svingelbjerg Beboer- og Kulturhus på Ullitshøjvej. Sæsonen starter med flaghejsning, og derefter er der mulighed for petanque, boldspil, leg på legepladsen og almen hygge. Beboerforeningen serverer denne aften gratis suppe for medlemmerne. Forinden har nogle af lokalsamfundets borgere været samlet til "Store Husdag", som forløb over cirka to en halv dag. Taget på beboerhuset blev repareret, ukrudt blev fjernet, og borde og bænke fik en omgang træbeskyttelse. Desuden plantede formanden Thorkild Nielsen sammen med Grete Lassen slyngroser ved terrassen, så der også er noget smukt at kigge på, når beboerne benytter huset. Farsø Sygehus styrkes } INVESTERING: Nordjyllands Amts sundhedsudvalg har besluttet at investere 1,9 millioner kroner i at give Farsø Sygehus endnu et Laminart Airflow-anlæg. Det betyder, at sygehuset i fremtiden vil råde over tre operationsstuer, der kan bruges til større operationer i stedet for to. Det giver mulighed for at gennemføre flere operationer og tilrettelægge arbejdet mere rationelt. Airflow-anlægget installeres lige over operationsbordet og sørger for at blæse ren luft ned over patienten, mens der opereres. Det betyder, at det såkaldte kimtal i luften sænkes betydeligt, og risikoen for infektioner bliver meget mindre. Faktisk er det i dag nærmest en betingelse for at gennemføre store operationer, som for eksempel indsættelse af en kunstig hofte, at operationsstuen er udstyret med sådan et luftanlæg. Anlægget vil blive installeret til efteråret.