Svømme-hallen sikret

BRØNDERSLEV:Én gang for alle er der nu fundet en løsning omkring Brønderslev Svømmehals økonomi. Byrådet har givet en tillægsbevilling på 238.000 kr. til svømmehallen til dækning af svømmehallens underskud i 2004. Formand for børne- og kulturudvalget, Lene Hansen (S), sagde, at børne- og kulturudvalget nu håber, at der én gang for alle er fundet en løsning, som alle parter kan leve med. - Det er en sag, vi har kæmpet med i mange år, og den aftale, der hidtil har været, udløb 31. december 2003. Der har været mange møder, og megen snak i denne sag. Lene Hansen sagde, at hun håber, at der er fundet en løsning, der gælder mange år frem i tiden. - Vi må så håbe, at svømmeklubben bliver bæredygtig de kommende år, sagde hun. Jan Hartmann Hansen (V), der er næstformand i børne- og kulturudvalget, konstaterede, at det har været en lang proces, men han håber at der nu er fundet en varig løsning. I 2003 fik svømmehallen 4.497.000 kr. fra kommunen. Når underskuddet i 2004 er større, skyldes det blandt andet, at der har været øgede aktiviteter og dermed øgede udgifter til energi. Der er foretaget en låneomlægning i svømmehallen, så kommunens udgifter ikke øges. I forbindelse med konvertering af lån er der opnået en besparelse i 2005 på 430.000 kr. Tilskuddet for 2005 beregnes efter tilskuddet for 2004, men der fratrækkes udgifter til renter og afdrag på lån til KommuneKredit og BRF-Kredit, idet Brønderslev Kommune med virkning fra 1. januar 2005 overtager betaling af renter og afdrag på disse lån. Brønderslev Kommune er fra samme tidspunkt ansvarlig for overvågning af lånene. Aftalen er gældende fra 2004 og indtil videre. Dog revideres aftalen pr. 1. januar 2007, hvor underskuddet fra 2003 er afviklet.