Svømmebag bliver et aktiv for alle

Lokalpolitik 30. december 2004 05:00

SVØMMEBAD: Som medlem af initiativgruppen for opførelsen af et svømmebad vil jeg gerne kommenterer nogle af de påstande, der er fremme. Først nogle kommentarer til debatten, som byrådet havde om badet inden jul. Efter at havde overværet byrådsmødet viste der sig heldigvis en stor politisk tilslutning om, at vi skulle have et svømmebad i Sæby. En del af debatten gik forståelig nok ud på driften, og her kunne man forstå, at der var flere muligheder, og der kunne findes en løsning, som ikke gik ud over den øvrige service i kommunen. Det var dejligt at overvære en for det meste god debat, som også gik på at det netop ikke skulle være en Svømmehal, som man har så mange andre steder, men et svømmebad med Wellness faciliteter. Det er lige i tråd med de forslag, vi er kommet med i gruppen. En ting, der undrer mig er, at man sammenligner den med den de har i Frederikshavn. Så kunne man også sammenligne den med DGI byens vandland, så er vi oppe på små 10 mio. i tilskud. Lad os sammenligne den med den i Sydthy, som vi har bragt på banen. Når de kan drive den for ca. 2 mio. så kan vi også gøre det i Sæby. Vi har i gruppen haft fornøjelsen af at have besøgt Sydthy, hvor vi fik en grundig orientering om Svømmebadet, både den tekniske men også økonomiske side. Efterfølgende har vi holdt møde med diverse foreninger og evt. kommende brugere. På det møde kom der mange gode synspunkter og idéer som sammenholdt med Sydthy og deres Wellness faciliteter blev til et oplæg. Efterfølgende blev der indhentet tilbud på Sæby Svømmebad i en slags Sydthy udgave. Det samlede oplæg og tilbud er sendt til byrådet, her der det for os glædeligt at der er så bred en tilslutning til oplæget. Jeg vil også tilføje, at det ikke bare er politisk opbakning vi har mødt. Der er også oprettet en støtteforening. Den har også mødt stor opbakning . Til alle bange borgere vil det efter min vurdering værre helt forsvarlig med et svømmebad i Sæby. Tænk på hvad vi får. Vi får noget som andre ikke har, og det er netop her forskellen ligger. Set i sammenhæng med den kommende storkommune vil det være et aktiv, kommunerne skal bl.a. selv til at stå for genoptræning. Forkortet af red.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...