Svømmehal fremmes måske

Sæby Kommune må udvide sin anlægsramme næste år fra 21,1 til 37 mio. kr.

SÆBY:Beslutter Sæby Byråd at gennemføre et svømmehals-byggeri i Sæby for salg Elsam aktier, kan arbejdet måske sættes i gang næste år. Muligheden er opstået, efter at Indenrigs- og Sundhedsministeriet har givet Sæby Kommune tilladelse til næste år at udvide sin anlægsramme fra de oprindeligt tilladte 21,1 mio. kr. til hele 37 mio. kr. Svømmehal-projektet er - uden at det endnu er vedtaget - sat på anlægsbudgettet for overslagsåret 2006. Men udvidelsen af 2005-anlægsrammen år giver mulighed for at starte byggeriet allerede næste år. Muligheden blev nævnt, da byrådet godkendte 2005-budgettet. Byrådet besluttede i forbindelse med budgetvedtagelse nemlig alene at udvide næste års anlægsbudget med 2,2 mio. kr., nemlig med en mio, kr. til renovering af skoler ud over Torslev Skole, en anden million til forskønnelse af oplandsbyer og endelig yderligere 200.000 kr. til kloakforsyningen i forbindelse med den igangværende centralisering på spildevandsområdet, der betyder, at al spildevand i kommunale kloakledninger skal føres til Sæby Renseanlæg. Samtidig med at Sæby Kommune fik tilladelse til at udvide anlægsrammen, fik den nej til ansøgning om tilskud fra statens pulje til særligt vanskeligt stillede kommuner og fra statens pulje til vidtgående specialundervisning.