Svømmehal genindvies lørdag

Renovering fuldendt - Brønderslev-hallernes formand glæder sig over projektet

BRØNDERSLEV:Brønderslev-hallerne holder lørdag eftermiddag officiel genindvielse af Brønderslev Svømmehal. Børn og voksne har længe nydt godt af den nyrenoverede svømmehal - nu bliver de midlertidige omklædningsrum omsider erstattet af spritnye faciliteter. Renoveringsprojektet har stået på i fem år, og det beløber sig til ialt 14,8 mio. kroner. Formand for Brønderslev-hallerne, Henrik Jensen, glæder sig over, at projektet nu er færdigt: - Vi åbner dørerne til den nyrenoverede svømmehal i Brønderslev, der hermed får endnu et smukt og aktivt anlæg som supplement til de mange fritidsanlæg, der allerede findes i Brønderslev Kommune. - Den daværende bestyrelse overbeviste Brønderslev byråd om, at der skulle afsættes penge til en tiltrængt renovering af bassinet og omklædningsrummene. I sommeren 1999 var man færdig med første etape, der omfattede vandbehandlingen, tilføjer Henrik Jensen, der oplyser, at denne etape beløb sig til 1,4 mio. kroner. - Den nuværende bestyrelse kom ind i billedet, da man skulle i gang med planlægningen af næste etape, der omhandlede teknisk installationer og bygninger til nyt vandbehandlingsanlæg, og denne etape kostede 6,4 mio. kroner. Sparede penge Henrik Jensen nævner i forbindelse denne etape, at man i den oprindelige plan havde satset på en indbrudt licitation. - Vi håbede gennem en offentlig licitation at kunne spare en del penge, så der kunne blive penge til nogle publikumsvenlige tiltag i form af blandt andet spa-bad, dampbad og café, indrettet i bokseklubbens træningslokaler. - Det lykkedes som bekendt, idet det samlede tilbud blev cirka en mio. kroner billigere end budgetteret i den oprindelige renoveringsplan. Det gav mulighed for at tilføre svømmehallen de ønskede faciliteter. Nu kan man så gøre meget andet end blot at svømme frem og tilbage, siger Henrik Jensen. Sidste etape er lavet hen over sommeren 2002 og beløber sig til syv mio. kroner. Den omfatter ny bund i 50-meter bassinet, opbygning af babybassinet, nye vipper og nyt ventilationsanlæg. - Denne etape omfattede oprindelig en renovering af omklædningsrummene fra 1936. Vi fik i allersidste øjeblik ændret det oprindelige projekt. Gennem et godt samarbejde med Børne- og kulturudvalget og byrådet fandt vi de nødvendige penge, så vi hen over vinteren kunne bygge nye, handicapvenlige omklædningsrum i et plan i stedet for den planlagte renovering af omklædningsrummene i to planer. - Når man i dag ser, hvilke faciliteter, vi fik ud af den sparede million og de andre løbende justeringer, der er lavet, vil man vist være enig med os i, at vi ud fra det oprindeligt bevilgede beløb og beløbet til nye omklædningsrum har fået en flot og funktionsdygtig svømmehal, der ikke behøver ekstra vedligeholdelse de næste mange år, konstaterer Henrik Jensen. Varmt vand til alle Formanden tilføjer, at svømmehallens besøgende i flere måneder har klaret sig med midlertidige omklædningsrum. - Og det har de besøgende klaret med et smil. Besøgstallet er trods disse omklædningsfaciliteter klart stigende. Vi forventer, at der fremover kommer endnu flere besøgende, dels i den offentlige åbningstid, dels i de tidsrum, hvor forskellige foreninger og institutioner lejer sig ind i svømmehallen. I forbindelse med renoveringen har vi også opbygget det lille børnebassin, så det nu har en vanddybde på 1,1 meter. - Dette varmtvandsbassin vil derfor kunne bruges af spædbørn- og småbørnefamilier samt ældre og andre medborgere, der kan have glæde af bevægelse i 35 grader varmt vand. De behøver ikke at drage udenbys for at komme i et offentligt varmtvandsbassin. - Sammen med svømmeklubben forventer vi at kunne lave en adskillelse i bassinet, der hermed i det daglige kan bruges til flere forskellige aktiviteter og dermed tilfredsstille behovet hos vores aktuelle og kommende brugere af svømmehallen og de andre anlæg under Brønderslev-hallerne.