EMNER

Svunden tid

Ditte Staun hævdede i sit oprindelige indlæg her i avisen, at politikerne simpelt hen ikke har befolkningens mandat med sig, når det gælder EU.

Alfred Larsen

Alfred Larsen

Det gjorde jeg opmærksom på var noget sludder, når vi har repræsentativt demokrati. Samtidig gjorde jeg nogle bemærkninger om Folkebevægelsen mod EU, der har det nemme nej som kodeordet i deres virksomhed. I stedet for at forklare, hvorfor vore valgte politikere pludselig skulle have fået frataget deres mandat på bestemte lovgivningsområder, hævder Ditte Staun, at Folkebevægelsen mod EU er andet end en nej-forening, for, siger Ditte Staun, ”Folkebevægelsen mod EU siger ja til ærlighed og respekt for skatteydernes penge”. Det er vel nok flot. Helt ærligt: Der er ingen, der som program kan have modsat synspunkt. Og, ja, så fik vi også lige sangen om, at noget kan gøres med nordisk samarbejde og andet med øresundssamarbejdet. Jeg er stærk tilhænger af vort EU-medlemskab, fordi EU notorisk har sikret og stadig sikrer fred og stigende velstand for flere og flere europæere. Der er mange ting, der bør ændres i EU. Det er der jo også i Danmark. Det er vel derfor, vi som demokrater prøver at arbejde med problemerne, stiller forslag og påvirker såvel opinion som politikere. Folkebevægelsens golde nej hører til en svunden tid, heldigvis.