Lokalpolitik

Sydthy-borgere - tænk stort så vi ikke bliver et reservat

@Byli.9.special.bund:Af Helge Thinggaard Klostergade 34, Vestervig OPRÅB: ”Oprop!” Denne overskrift - på noget forvansket dansk - havde ”flyvebladene” som tyskerne den 9. april 1940 nedkastede over Danmark. For ikke at blive forvekslet med hverken tyskere eller sydtyskere vil jeg gerne pointere, at dette Opråb! er henvendt til beboerne i Sydthy i Ny Thisted Kommune. Kære medborgere: Nu skal I se at komme op på mærkerne, for med den nye kommune/regionsstruktur vil der på sigt ske markante ændringer i jeres lokale andedam. Naturligt centrum Ved den sidste kommunalreform i 1970 blev Hurup på naturlig vis centrum for administrationen, og det medførte bl.a. at denne - områdets største by - helt automatisk ekspanderede på de omliggende mindre byers bekostning. Det kunne jo ikke være anderledes i en egn, som også dengang havde problemer med et vigende befolkningstal. Hurup har på mange måder levet op til ”ansvaret”, den har været lokalområdets lokomotiv og på bedste vis leveret varen: God handelsby, som stort set dækker de flestes indkøbsbehov, ja, jeg mener helt afgjort, at man i forhold til indbyggere er særdeles velforsynet med både dagligvare- og udvalgsbutikker, og industrien har på bedste vis i særdeleshed de seneste år markeret sig. Så langt så godt. Men, kære venner! Hvad sker der nu? Fremover vil hovedstaden i det lokale univers blive degraderet til en oplandsby, som de tidligere satellitbyer har været til Hurup. Det kommunale center er rykket nordpå! Derfor kan det ske, lokomotivet på sigt mister dampkraften -- og så går glansen af Sankt Gertrud. Vi står i den nye storkommune ved en korsvej, som kan være vanskeligere at krydse end ”Karens Minde”. Forstå det ikke på den måde, at nu ramler det i den ”gode gamle Sydthy kommune”, for der er sikkert mange positive aspekter i den nye struktur, men vi i det ”sydthyske” skal både tænke i en større enhed – undertegnede har jo tidligere foreslået Hanstholm som det rigtige sted at placere det (eventuelle) ene kulturhus i Thy - og - måske lidt paradoksalt - manifestere den sydlige del af Thisted Kommune som en sammenhørende del. Jeg mener ikke ligefrem en ”Sydthy United”, men lidt i den retning, for ellers bliver vi kun et appendiks, eller sagt på god gammeldags dansk, et vedhæng til Thisted, og det er vi helt afgjort både for gode og stolte til at være. Basta! Hvordan kommer vi så videre: Erkend de faktiske forhold, tænk konstruktivt. Find målet; hvor vil vi hen? Etabler vejen - og kør derudad. I en alder, der nærmer sig 80, har jeg absolut fremtiden bag mig, så jeg er ikke Oraklet i Delfi, der kan løse opgaverne, men en del celler er dog stadig aktive. Jeg kunne forestille mig, at man i det sydlige reservat starter med at tænke stort i foreningsregi. Foreningsråd Uden på nogen måde at være særlig aktiv – det er min bedre halvdel til gengæld – har jeg de senere år med glæde set, hvor meget Vestervig Håndværker- & Borgerforening har udrettet. En ellers på mange måder passiv forening er blevet aktiv, og det foreløbige resultat er bl.a.: En smuk ”Klosterpark” med pavillon, skibane, legeplads, to broer over åen, Thys mest omfattende stiforbindelser, stiftelse af Vestervig Byfornyelse ApS m.m. Min tanke er, at de tilsvarende beboer- og borgerforeninger i den tidligere Sydthy kommune fremover skal være særdeles aktive, finde sammen og koordinere et overordnet samarbejde, danne et ”foreningernes regionsråd”, så området - ud over de sikkert fortrinlige kommunalrådsmedlemmer – får et ekstra talerør for det store mindretal, vi repræsenterer i ”det nye samfund”. Sker det ikke, tror jeg, vi om føje år vil blive et reservat i reservatet. Brug fantasien Følgende peptalk til den yngre generation i Sydhty: Brug fantasien, smøg ærmerne op, nøl ikke, kom i gang. Det er nu, det skal ske. Held og lykke!