Hospitaler

Syg kommunikation

Danske sygehuse har ondt i kommunikationen mellem læger og etniske patienter og har brug for tolke til at oversætte.

SYGEHUSE:Danske sygehuse har ondt i kommunikationen mellem læger og etniske patienter og har brug for tolke til at oversætte. For de to grupper taler hvert sit sprog, bogstavelig talt, og det påvirker patientbehandlingen og de ansatte negativt. Det bekræfter en undersøgelse, som Sundhedsstyrelsen netop har offentliggjort. Heri kan man læse, at 91 procent af personalet på danske hospitaler oplever patienter med anden etnisk herkomst som en patientgruppe, der adskiller sig fra danske patienter på grund af sproglige og kulturelle forskelle. Indvandrerpatienterne har et meget ringe kendskab til sygdomme, en lavere smertetærskel end danskere og møder op i stort antal for at besøge deres pårørende for blot at nævne nogle aspekter. En tilsvarende undersøgelse, foretaget af bladet Sygeplejersken, viser, at otte ud af ti sygeplejersker i 2006 havde problemer med indvandrerpatienter. Sygeplejerskerne beskrev gruppen som ”tidsrøvere, ressourcekrævende, aggressive, larmende og krævende.” Igen på grund af alvorlige sprog- og kulturforskelle. Sygehusene skal lukke den kulturelle og sproglige kløft mellem personalet og indvandrerne ved hjælp af tolke, der både kender de to gruppers sprog, kulturelle værdier, historiske baggrund samt har en professionel, faglig indsigt i sundhed og sygehusenes rutiner. På den måde vil de f.eks. kunne forklare de hospitalsansatte, at mange indvandrergrupper har et større behov for at vise følelser og deltage i behandlingen af en nær slægtning på grund af deres kultur. Det skaber forståelse og en bedre patientbehandling. Kommunikationen – eller miskommunikationen – på de danske sygehuse har feber. Og nemmere bliver det med garanti ikke i takt med, at sygehusene rekrutterer stadigt flere udenlandske læger fra Polen og Pakistan. Skal man udskrive en recept, der kan bringe kommunikationen på ret køl, bør der i første omgang stå tolke på den. Så alle på hospitalerne taler samme sprog.