Syg og sunde fornuft

Region Nordjylland vil appellere til nordjyderne om at spare på lægevagt-besøg ...

Hver eneste nordjyde havde sidste år kontakt til deres læge syv gange. I gennemsnit. Det blev til omkring fire millioner kontakter, og rundt regnet hver 10. gang var det lægevagten, der tog telefonen. På en almindelig hverdag koster en konsultation hos egen læge 129,40 kr., mens vagtlægen på hverdagsaftener koster 176,45. Prisen for en telefonkonsultation hos egen læge er 25 kr., men det koster henholdsvis 88 og 11 kr. hos vagtlægen, afhængig af tidspunktet. Det er nogle af de åbenlyse grunde, Region Nordjylland har for at sætte en kampagne i søen, der populært sagt skal opfordre nordjyderne til at bruge den sunde fornuft. Bruger borgerne fornuften lidt mere, håber regionen at kunne spare 10 millioner kroner om året, som NORDJYSKE Stiftstidende har fortalt. De praktiserende læger i Nordjylland bliver involveret i kampagnen, som Kaj Bernth, Frederiksen, deres formand, bifalder. De stadigt stigende afstande mellem lægekonsultationerne i store dele af Nordjylland forklarer sikkert lidt af trykket på lægevagten. Men hovedforklaringen er en helt anden, som eksempelvis når vagtlægerne jævnligt oplever patienter, som blot skal have fornyet en recept, eller når der sidder en halv snes uanmeldte patienter i venteværelset, når vagtlægen møder klokken 16 - antagelig mest, fordi det er lettere end at bestille tid hos egen læge. 10 millioner er ganske vist ikke meget i det store sundhedsbudget, men det er jo ikke nogen hemmelighed, at sundhedssektoren skal spare, fordi udgifterne i almindelig har sprængt budgetterne. Men om en kampagne, der skal appellere til den sunde fornuft, så også virker, er nok et spørgsmål. Den skal nok virke over for dem, der i forvejen ikke overrender vagtlægesystemet - sådan er det som regel med "moralsk oprustnings"-kampagner. Det, der kunne batte for alvor, ville være et gebyr, patienten skulle betale. Det fungerer fint i Sverige, og selv om der p.t. er en borgerlig regering, er der ingen grund til at beskylde Sverige for overdreven ond liberalisme ...