Sygdom: Alle dage tæller med

Også weekender og helligdage.

Hvis en medarbejder skal fyres på grund af 120 dages sygdom, skal det ske, mens medarbejderen stadig er syg og meget kort tid efter udløbet af de 120 dage.Arkivfoto

Hvis en medarbejder skal fyres på grund af 120 dages sygdom, skal det ske, mens medarbejderen stadig er syg og meget kort tid efter udløbet af de 120 dage.Arkivfoto

Spørgsmål: Jeg har en medarbejder, der har været sygemeldt i tre måneder nu. Medarbejderen er kontorassistent, og i medarbejderens ansættelseskontrakt er det aftalt, at medarbejderen kan opsiges med forkortet varsel efter 120 dages sygdom. Jeg er i tvivl om, hvordan jeg skal beregne de 120 dage, og hvornår jeg kan opsige medarbejderen. Kan I hjælpe? Svar: Der skal være tale om 120 sygedage inden for en sammenhængende periode på 12 måneder. Som udgangspunkt tæller alle dage med i optællingen af de 120 sygedage. Dette betyder, at du også skal tælle weekender og helligdage med. Det er dog en forudsætning for at kunne tælle hele weekenden med, at medarbejderen har været fraværende på grund af sygdom både om fredagen og den efterfølgende mandag. Derudover tæller alt sygefravær med uanset årsagen, medmindre at der er tale om graviditetsbetinget sygdom. Delvist fravær på grund af sygdom medregnes også. Arbejdsgiveren skal lægge halve dage sammen, hvis medarbejderen kun er syg en halv arbejdsdag. Feriedage medregnes ikke i optællingen, og hvis medarbejderen bliver syg under sin ferie, tæller disse dage derfor ikke med, medmindre ferien suspenderes. Opsigelsen med forkortet varsel skal ske i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 dages sygefravær, ellers afskæres arbejdsgiveren fra at anvende 120-dages reglen i forhold til den igangværende sygemeldingsperiode. I praksis betyder dette, at opsigelsen skal gives inden for få dage efter udløbet af de 120 sygedage. Der er set eksempler, hvor en opsigelse efter 129,5 dages sygefravær ikke ansås som afgivet i umiddelbar tilknytning til de 120 sygedage, mens en opsigelse efter 128 dages sygefravær er blevet accepteret. Opsigelsen må dog ikke gives forinden medarbejderen faktisk har været fraværende på grund af sygdom i 120 dage, og opsigelsen skal gives, mens medarbejderen fortsat er sygemeldt. Hvis medarbejderen når at genoptage arbejdet, inden opsigelsen afgives, kan 120-dages reglen først anvendes ved en ny sygemelding og efter udløbet af en ny periode på 120 dage. BR+SNS

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.