Sygdom er ingen tilfældighed

Lene Hansen, Hjørring mener (16.9.), a der bliver gjort alt for lidt forskningsmæssigt m.h.t. brystkræft. Hun beskriver hele den belastning, det er, for familien efterfølgende samt den udgift, der pålægges samfundet fra patienten bliver taget i behandling til vedkommende er færdig.

Lene Hansen sammenligner vort sundhedssystem med vore nabolande, hvor de er meget hurtigere til at få øje på sygdommen og behandle til gavn for patienten og udgiftsmæssigt for samfundet. Og jeg vil også medgive, at vort sundhedssystem jo desværre har en holdning, der siger, jeg alene-vide-indstilling, også selv om der dybt seriøst er forsket i området i andre landet, så har vi her i landet meget meget svært ved at acceptere andre landes resultater. Også derfor vælger flere og flere at tage til udlandet og blive behandlet og oftest selv betale de store udgifter, der er forbundet med det. Ovennævnte kan jeg fuldt ud tilslutte mig, men vi kan da ikke blive ved med at symptombehandle, hvad det jo er at fjerne et bryst eller give kemoterapi. Vi må forstå, at enhver sygdom har en årsag, at der bag hver eneste reaktion i vor krop ligger noget, der har sat det i gang. Så det er selvfølgelig meget nemt at vaske sine egne hænder og være kritiske overfor vort sundhedssystem, hvad der også er grund til, men vi må gribe i vor egen barm, for her ligger årsagen gemt. Sygdom kommer ikke tilfældigt flyvende udefra. Det er en ubalance, der skabes inden i os selv af os selv, men så længe vor sundhedsvæsen er låst fast i en smalsporet stangnerende tankegang, må det blive symptombehandling. Jo vel er det da vor egen skyld, at vi bliver syge. Ganske vist indånder vi forurenet luft, vi spiser kost der er tilsat alt, alt for mange tilsætningsstoffer, der absolut ikke er til gavn for vor krop, og vi arver genetisk selvfølgelig også dispositioner fra vore forfædre. Men…. min lange erfaring siger, at har vi en stærk psyke, som vi faktisk får, når vi i vor opvækst får optimal tryghed og kærlighed fra vore forældre, ja så får vi en helt anden modstandskraft til at komme igennem vort liv. Vore følelser og tanker og de blokeringer, der er skabt gennem opvæksten er årsag til de sygdomme, der udvikles. Kan man tænke dem væk, ja det kan man, det er nok ikke enhver beskåret, men ønsker man virkelig at blive rask kan man gøre utrolig meget ved at gå ind i en selvreflekterende proces for at åbne for den helbredende energi. Derfor når vi bliver syge, må det første være at kigge indad, og skabe de ændringer der skal til i vort stressede liv og ikke mindst åbne for kærligheden til os selv. Der er noget, der hedder psykoterapi og psykologi, og så er der den dyberegående esoteriske psykoterapi og åndelig psykologi, som, hvis vi vil vort eget bedste må blive det næste, vort sundhedssystem nå have på deres dagsorden rent forskningsmæssigt. Begynder vi at forstå, hvordan vi reelt fungerer, ja, så vil sygehusene efterhånden affolkes, vi vil være nødt til total at omlægge hele vort sundhedsvæsen. Vort samfund vil spare ufattelig store summer på sundhedsvæsnet, men før alt dette kan realiseres må der i befolkningen skabes ønske om medansvarlighed. Jeg ved, mange er parate, og da ændringerne åbenbart ikke kommer fra de personer, der styrer sundhed som medicinalområdet, så lad os derfor gå foran og stille krav.