EMNER

Syge børn rammes af ventetider

Vendsyssels eneste private børnelæge stopper og må henvise til søndenfjords-læger

VENDSYSSEL:Når børnelæge Charlotte Gaarsted drejer nøglen om i sin praksis på Kirkepladsen i Frederikshavn 31. august, så er det et farvel til Vendsyssels eneste privatpraktiserende børnelæge - og 25 procent af hele amtets bemanding på dette felt. Det vil uvægerligt få konsekvenser for de mange børn, som henvises til specialbehandling hos en børnelæge. Ventetiderne ventes at stige betragteligt - og kørselstiden bliver større for de fleste. - Jeg er ked af konsekvenserne, men jeg er fyldt 67 år og vil nu til at nyde en tilværelse som pensionist, siger Charlotte Gaarsted. Det har været umuligt at finde en speciallæge, der har haft lyst til at overtage hendes praksis. Det skyldes dels af der mangler læger med specialistanerkendelse, men også at dem, der er, heller vil friste en tilværelse med pædiatriske kolleger på et af vore sygehuse. - Jeg føler i hvert fald, at mange betragter et arbejde i praksis, som et meget isoleret arbejde. - Og det passer jo ikke. Jeg har jo altid haft et kæmpe netværk at trække på, når jeg har haft brug for at diskutere behandlingsmetoder, og det er jo med internettet blevet endnu lettere. Charlotte Gaarsteds patienter kommer fra hele Vendsyssel og med mange forskellige lidelser - også psykiske. Og netop det sidste indebærer, at lukningen i Frederikshavn yderligere vil sætte det psykiatriske system under pres. I forvejen er det omtrent umuligt at befolke de psykiatriske sygehuses lægestillinger og med en ny patientportefølje fra den snart lukkede praksis i Frederikshavn vil ventetiderne uundgåeligt blive endnu længere.