Lokalpolitik

Syge børn ud på lande- vejene?

Tirsdag 12.8. blev jeg i amtsrådet nedstemt med 30 stemmer for og min ene stemme imod at nedlægge Børnepsykiatrisk afdeling i Hjørring. NORDJYSKE omtalte punktet med godt 10 linier. Når man har beskæftiget sig med børnepsykologi/psykiatri i over 30 år, så er det klart, at et sådant punkt på dagsordenen betyder noget for én, hvorfor jeg mener, at forældre og interesserede bør have en uddybende forklaring på hvorfor jeg synes, det var en dårlig idé at nedlægge børnepsykiatrisk afdeling i Hjørring. Dagsordenspunktet hed: "Forslag om omstrukturering af børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling." I de 30 år, jeg har beskæftiget mig med området, er dette blevet omstruktureret jeg ved ikke hvor mange gange. Uden større effekt. Når jeg går imod politisk, er det, fordi jeg i snart seks år i Social- og psykiatriudvalget har kæmpet for en bedre anvendelse af ressourcerne til gavn for de mange børn, som har stået og fortsat står på venteliste. 6. maj 1999 vedtog udvalget: - at etablere et børnepsykiatrisk team i Hjørring i henhold til Masterplanen. - at den i 1996 givne bevilling vedr. afhjælpning af ventelister ved børnepsykiatriske undersøgelser frigøres permanent. - at der igangsættes undervisning i primærledet (PPR) Udgifterne blev sat til 400.000 kr. til etablering og 2.875 mio. kr. til drift. 3. juni var disse udgifter steget til 3.405 mio. til drift. 4. oktober 2001 var punkt 10. på udvalgets dagsorden: "Orientering om handleplan, der imødegår stigende efterspørgsel på børnepsykiatrisk behandling". Udvalget blev orienteret om de tiltag, der var gjort for at nedbringe ventelisterne. I perioden 1999-2001 var der ansat syv behandlingsmedarbejdere. Afdelingen i Hjørring var startet i 2001, men havde ikke kunnet behandle så mange børn i starten. Afdelingen i Hjørring har måske arbejdet optimalt i et år, og så nedlægger man den. Man nedlægger den med en begrundelse om, at der er en vakant overlægestilling. Og hvad så? Medarbejderne (socialrådgivere, sygeplejersker og psykologer) kunne sagtens have fortsat med at arbejde i Hjørring. Undersøgelser, samtaler og test, som er nødvendige for en ordentlig psykiatrisk undersøgelse, kunne sagtens foregå fra lokalerne i Hjørring. Men i stedet for at udnytte lokalerne i Hjørring skal det hele nu foregå i Aalborg, og det blev endvidere besluttet, at børnepsykiatrien skulle specialisere sig yderligere i: Almen børne- og ungdomspsykiatri, spiseforstyrrelser og neuropsykiatriske forstyrrelser. Min påstand er, at en psykiater i forvejen er specialist. Han har læst syv år for at blive læge og dernæst syv år for at blive børnepsykiater. Hvor længe skal han så læse for at blive specialist-specialist? Vi er ude på et skråplan, som efter min mening vil medføre, at der i fremtiden vil dukke endnu flere børn og unge op med diagnoser i de tre specialer. Er det den udvikling, man vil? Jeg synes, vi skulle have beholdt afdelingen i Hjørring til fordel for børn og forældre i det nordlige Nordjylland i stedet for at sende dem ud på landevejene, fordi man ikke kan finde ud af at organisere udredningsarbejdet, uden at det kræver at en overlæge skal køre til Hjørring. Det næste punkt, som vil dukke op på amtsrådet bord, kan blive en ansøgning om 9 mio. kr. til ombygning og udbygning af børnepsykiatrisk afdeling i Aalborg. Der skal jo være plads til personalet, som flyttes fra Hjørring og til alle de specialister, som nu skal til at fungere. Som politiker synes jeg, vi bruger borgernes penge forkert. Som fagmand synes jeg, det er en forkert udvikling, vi har sat i gang med at centralisere og specialisere/specialisere. Bjørn Danielsen, Istedvej 5, Frederikshavn, er amtsrådsmedlem (S) og medlem af amtets social- og psykiatriudvalg. E-mail: bad@nja.dk