Frederikshavn

Syge børn venter op til 14 uger

Børnefadelingen i Hjørring er presset og kan ikke holde ventetidsgarantien

VENDSYSSEL:Børn, der af deres egen læge er henvist til en undersøgelse eller behandling på børneafdelingen på Sygehus Vendsyssel i Hjørring, risikerer at vente op mod 14 uger, selv om ventetidsgarantien er to måneder. Personalet løber så stærkt, det kan, men en hård vinter med mange tilfælde af lungebetændelse, RS-virus og maveinfektioner har sat flowet på ventelisten ned i lavere tempo. - Nå vi får mange akutte patienter, kan vi ikke tage så mange ind fra ventelisten, og det mønster, vi ser nu, kender vi også fra andre vintre, siger ledende overlæge Per-Henrik Kaad. Hans og det øvrige personales ønske er igen at komme ned på en ventetid på to måneder, men det er svært. - Når gennemsnitsventetiden bliver otte-ni uger, viser det sig ofte, at antallet af henvisninger stiger, og så bliver ventelisten igen lidt længere, siger han. Antallet af patienter på afdelingen er vokset støt de senere år, men Per-Henrik Kaad understreger, at alle børn, der akut har brug for at blive set af en læge på børneafdelingen, bliver det. - Alle henvisninger vurderes nøje, og vi tager selvfølgelig de børn hurtigt, som vi vurderer har brug for at komme til hurtigt. Det betyder, at et barn, der f.eks. skal undersøges for astma eller eksem risikerer at vente 14 måneder, mens et barn, der pludselig får meget ondt i hovedet, kommer til med det samme.