Syge borgere får ikke hjælp nok

Kommunen har problemer med at følge lovens krav om opfølgning hver 8. uge

HJØRRING:Hjørring Kommune er på kant med loven, når de vælger at fokusere på en gruppe af sygedagpengemodtagere og dermed lader være med at gøre noget ved en anden. Som fortalt i NORDJYSKE besluttede kommunen tidligere på året at gøre en særlig indsats for sygemeldte, der havde gået ledig i 40-52 uger. Nu er fokus på folk, der har gået i 26-52 uger. Dermed bliver man som sygemeldt først prioriteret efter et halvt år. Ifølge lovgivningen på området er kommunen forpligtet til at følge op på sygedagpengemodtagerens situation mindst hver 8. uge. Når en kommune vælger kun at tale med en gruppe personer og dermed vælger en anden gruppe af sygedagpengemodtagere fra i en periode, så er det på kant med loven, vurderer Susanne Holm, der er lektor på Den Social Højskole og underviser socialrådgiverstuderende i lovgivningen på området. - Så lever de ikke op til deres forpligtelser, som står beskrevet i sygedagpengeloven. Der står meget tydeligt, at kommunen er forpligtet til at tage sagerne op mindst hver 8. uge, siger hun. Fagforeningerne melder som tidligere fortalt om medlemmer, der går rundt i mange måneder uden at høre noget fra kommunen. Loven er dog ikke klokkeklar om, hvad opfølgning egentlig vil sige rent konkret. - Det er svært at sige noget firkantet om, hvad der skal til, for at opfølgningen er god nok. Men der står, at personens forhold skal tages op til vurdering hver 8. uge med henblik på, om der er behov for behandling, optræning, revalidering eller andre former for bistand til den pågældende ellers dennes familie. I den sætning får man et fingerpeg om, hvad der skal til. Det er ikke nok bare at ringe op og høre, hvordan det går, det er jo ikke opfølgning. Men det er selvfølgelig et kommunalt skøn, vurderer Susanne Holm, der samtidig understreger, at det er vigtigt, at kommunen tager opgaven alvorligt. - Selv om det er en socialfaglig vurdering, så er det ikke bare et skøn ud i den blå luft. Det skal være en bred vurdering af den pågældende selv og hans familie med det formål at sørge for, at han ikke ryger ud af arbejdsmarkedet. Det hele gælder om at forebygge at folk ryger ud af arbejdsmarkedet, siger hun. Susanne Holm peger på, at der er flere problemer i det for det sygemeldte, hvis hanoplever, at kommunen ikke gør noget ved sagen. - Problemet er i første omgang, at folk skal gå og vente urimeligt længe. Men samtidig giver det også et andet problem, idet man som udgangspunkt kun er berettiget til sygedagpenge i 52 uger. For nogle personer kan den lange ventetid betyde, at de mister deres ret til sygedagpenge. Også for kommunen kan det få konsekvenser, hvis den ikke overholder sine forpligtelser. - Hvis en person mister sit forsørgelsesgrundlag som følge af, at kommunen ikke lever op til loven, så er der grundlag for en erstatningssag, siger Susanne Holm.