Voksenundervisning

Syge får alligevel kursus

12 dagpengemodtagere får afklaringsforløb selv om daghøjskolen er lukket

BROVST:Politikerne havde sat Brovst Daghøjskole på dagsordenen til byrådsmødet. Oprindelig skulle de folkevalgte have drøftet, på hvilke områder kommunen kan gøre brug af daghøjskolen, men de økonomiske realiteter overhalede byrådsbeslutningen: Daghøjskolen drejede nøglen om samme eftermiddag, som byrådsmødet fandt sted. Det ekstraordinære økonomiudvalgsmøde forud for byrådsmødet havde derfor den indstilling til byrådet, at socialudvalget, efter daghøjskolens lukning, skal drøfte den videre aktiveringsindsats. Socialdemokraterne Ole Christensen og Susanne Hjorth Hansen ønskede tilføjet, at det afklaringsforløb for 12 sygedagpengemodtagere, som socialudvalget tidligere har besluttet at oprette hos daghøjskolen, skal iværksættes straks. Forhaling - Vi har ikke været for flinke til at holde afklaringsforløb for dagpengemodtagere, men der er et behov. Vi skal sætte forløbet i gang hurtigst muligt, og det har ikke nødvendigvis noget med Brovst Daghøjskole at gøre, sagde Ole Christensen, mens Susanne Hjorth Hansen fandt det ærgerligt, at daghøjskolen må lukke, da mange har brug for den. - Daghøjskolen har været udsat for en forhalingstaktik, indtil tidspunktet var forpasset, sagde hun. Jens Dahl (UP), gjorde opmærksom på, at politikerne indtil nu har haft for få oplysninger til at træffe nogen afgørelser , men erklærede sig enig i, at der skal gøres noget for kontanthjælps- og dagpengemodtagere, ud fra både et menneskeligt og et økonomisk synspunkt. Henry Kronborg (V) var enig i, at kommunen ikke har været god til at bruge daghøjskolen, og beklagede dens lukning. Leif Madsen (UP) forklarede, at han tidligere har taget forbehold om at anvende daghøjskolen, fordi den havde en gæld på over tre mio.kr., så fortsat drift var urealistisk. Ny entreprenør Erling Jacobsen (S) fandt, at skolens økonomiske forhold var uhåndterlige, hvilket der var mange årsager til. Det har været et langt og træls forløb, som ender med en konkursbegæring. Også han påpegede de accellererende udgifter for kommunen, især for sygedagpenge, og foreslog, at man ansætter Center Midtfjord i Løgstør til at oprette et afklaringshold i Brovst. Borgmester Mogens Gade (V) fandt det en god ide at finde en entreprenør til afklaringen, af menneskelige og økonomiske grunde. Han kommenterede også det ulykkelige forløb med daghøjskolelukningen: - Vi må alle tage et ansvar for hvad der er sket, både kommune og daghøjskole. Vi har ventet på hinanden, men nu er det for sent. Mogens Richter Pedersen (V) pointerede, at socialudvalget havde været enigt om at komme med en fremstrakt hånd til 12 dagpengemodtagere, men at beslutningen i virkeligheden mest drejede sig om daghøjskolen. Da der nu er en ny situation for de 12, fandt han det rigtigt at lade socialudvalget behandle sagen igen. Kim Bennike (DF) spurgte, om der ikke er flere entreprenører at vælge imellem, hvortil Erling Jacobsen bemærkede, at ikke alle kan løse opgaven. Mogens Gade bemærkede, at der løbende foretages individuelle afklaringsforløb, men at det på grund af stort behov vil være smart at oprette hold. Der var enighed hos politikerne om at lade socialudvalget arbejde med en indsats for dagpengemodtagerne.