Syge får hurtigere behandling

Hobro Kommune er blevet hurtigere, men har ikke sparet de forventede 2,1 mio. kr. på sygedagpengene

HOBRO:Hobro Kommune er blevet hurtigere til at tage sig af sager om sygedagpenge. Nu går der i snit "kun" 28 uger fra den dag, hr. og fru Hobro får sine første sygedagpenge, til deres sag er afsluttet, og de kan vende tilbage til jobbet eller får tilkendt pension. Sidste år tog det sagsbehandlerne i Hobro Kommune mellem 31 og 33 uger at færdigbehandle sager om sygedagpenge. Hobro Byråd havde sat sig som mål for 2003-budgettet, at sagerne skulle være færdige på 25 uger. Målet er ikke nået, men alligevel er socialudvalgsformand Hans Poulsen (S) godt tilfreds: - Vi er på vej til at nå vores målsætning. Det er derfor, vi er optimister. Vores sagsbehandling er blevet mere effektiv, og vi har fået afviklet en del tunge sager, dvs. de sager, der varer mere end et år, siger Hans Poulsen, efter at udvalget har evalueret den forstærkede sygedagpengeindsats, som byrådet besluttede sidste år. Den forstærkede indsats bestod i, at der fra 1. august 2002 blev ansat to nye sygedagpengekonsulenter i forvaltningen. Politikerne håbede og forventede, at de to nye konsulenter kunne skabe resultater på den måde, at der blev sparet 2,1 millioner kroner på sygedagpengeområdet. Besparelser har man ikke fået, men det er derimod lykkedes at bremse stigningen i udgifterne, påpeger forvaltningen. Det store flertal af landets kommuner har forventninger om en kraftig stigning på området, men det er altså ikke tilfældet for Hobro. Hans Poulsen synes, resultatet er tilfredsstillende. - I modsætning til de prognoser, som Kommunernes Landsforening har været fremme med, så får vi i Hobro ikke stigende udgifter til sygedagpenge. Siden uge 19 i år har udgifterne faktisk været på vej ned. Det tilskriver jeg konsulenternes indsats. Jeg tror, vi skal være tilfredse, hvis vi kan holde udgifterne i skak, siger Hans Poulsen. Socialudvalgsformanden understreger, at formålet med Hobro Kommunes forstærkede indsats på sygedagpengeområdet ikke er at drive heksejagt på de syge, men derimod at servicere borgerne bedst muligt, så de hurtigt kan få hjælp til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Socialudvalget har besluttet, at indsatsen skal fastholdes. Konkret vil politikerne beholde den ene sygedagpengekonsulent, mens den anden konsulents stilling, der pt. er besat med en vikar, ikke forlænges. Hans Poulsen siger, at der skal foretages omlægninger af arbejdet i forvaltningen, så sager omkring sygedagpenge fortsat har første prioritet.