Socialforsorg

Syge får job efter revalidering

MARIAGERFJORD:Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget i Mariagerfjord Kommune, Finn Cilleborg (S) har svært ved at holde armene nede. Han er rigtig glad for de tal, som Dansk Arbejdsgiverforening har offentliggjort. De viser, at Mariagerfjord Kommune er tredjebedst i landet til at få langtidssyge tilbage i et fast arbejde. - 60 pct. kommer i regulært, fast arbejde efter endt revalidering, 12 pct. i flexjob, mens 6 pct. ender med førtidspension. Det er flotte tal, som vi godt kan være stolte af, siger Finn Cilleborg. Han forklarer den pæne statistik med et godt kommunalt team og tæt samarbejde med virksomhederne. Tre medarbejdere arbejder med revalidering og starter ikke et forløb, for den syges muligheder er helt klarlagt. - Den måde, de arbejder på, falder godt i tråd med min egen måde at håndtere tingene på, siger Finn Cilleborg, der har arbejdet en menneskealder hos Metal i Assens. - Når man er syg eller har været udsat for en ulykke og er nødt til at skifte fag. Når man hænger i dyndet og slet ikke kan overskue egen situation, er det godt at stille spørgsmålet: - Hvis der var frit valg på alle hylder. Hvad kunne du så tænke dig at arbejde med? - Hvis svaret er jagerpilot, kan det være, man ender med at blive taxachauffør og ovenikøbet en, der er glad for sit nye job. Det er en god måde at komme videre på, og det kan godt være, at det kan lade sig gøre at komme i gang med at læse videre til noget helt andet, siger Finn Cilleborg. Revalidering er en lidt dyr løsning, fordi man får en ydelse svarende til understøttelse under forløbet, men på lang sigt en god løsning, fordi man undgår førtidspensionen og kommer tilbage på arbejdsmarkedet uden nogen form for handicap. - Vi har en specialistgruppe, der tager sig af forløbet i et tæt samarbejde mellem borger, virksomhed, sagsbehandler og beskæftigelseskonsulent, tilføjer jobcenterchef Lene Andersen, Mariagerfjord Kommune. - Specialenheden bruger den tid, der er nødvendigt for at den sygemeldte kan omstille sig fra sygemelding til jobskifte eller uddannelse til en helt ny branche, tilføjer Lene Andersen. Hvorfor man omvendt er så dårlige til at håndtere samme opgave i Morsø Kommune, har deres jobcenterchef Kirsten Fiil ikke umiddelbart en forklaring på. Statistikken viser, at jo længere vestpå i Danmark, man kommer, jo oftere ender folk alligevel med at få førtidspension efter et revalideringsforløb.