EMNER

Syge fanget i strejken

Kommunen sparer i øjeblikket millioner af kroner som følge af strejken, men den betyder også betydelige ekstraudgifter. Langtidssyge, der skal undersøges og behandles får i stor stil aflyst deres undersøgelser og operationer.

Siden nytår er det ellers lykkedes Hjørrings Jobcenter at få knækket kurven for udgifter til sygedagpenge, men i april er det igen gået den forkerte vej. Antallet af sygesager er fra marts til april steget med 54 til i alt 1221 sager. En stor del af stigningen skyldes, at langtidssyge sidder fast i sundhedssystemet pga. strejken. En opgørelse har vist, at kommunens sagsbehandlere har kendskab til knap 30 ambulante undersøgelser, der er blevet aflyst som følge af konflikten. Borgerne har ikke pligt til at informere kommunen, når en undersøgelse aflyses, og derfor kan der være tale om væsentligt flere aflysninger. De langtidssyge er dyre for kommunen, der betaler hele udgiften til sygedagpenge, Når borgerne har været på sygedagpenge i mere end 52 uger. Handlingsplan i fare Kommunen vedtog først på året en omfattende handlingsplan, der i år skal reducere de voldsomt stigende udgifter til sygedagpenge. Den seneste udvikling med konflikt kan bringe målene for planen i fare. At udgifterne igen er stigende skyldes også, at Jobcentret har meget svært ved at få besat ledige stillinger blandt sagsbehandlerne. Kommunens udgifter til sygedagpenge ventes i år at løbe op i 110 mio. kroner - 22 mio. mere end der er budgetteret med.