Lokalpolitik

Syge flygtninge hurtigere i behandling

Flygtninge med alvorlige psykiske, fysiske eller sociale problemer risikerer at skulle vente i op mod to år på at komme i behandling, og den venteliste skal nedbringes.

Nogle flygtninge får i ventetiden forværret deres problemer, og sundhedsvæsenet risikerer, at de bliver mere behandlingskrævende. Men Region Nordjylland vil nu inden sommerferien søge at få iværksat forskellige tiltag, der kan nedbringe ventetiden. I regionsrådets forretningsudvalg er der enighed om at sætte forvaltningen i gang med at forberede en øget indsats for flygtningene. Gennem nogle år har Rehabiliteringscenter for Flygtninge haft en stor venteliste. Ventetiden har næsten konstant været på et par år, og det har fået SF’eren Thomas Krog til flere gange at rejse spørgsmålet om, hvordan ventetiden kan nedbringes. Regionsrådets forretningsudvalg fik i går forelagt en oversigt, der viser, at der i april var et halvt hundrede flygtninge på venteliste. - Faktisk er behandlingstilbuddene omfattet af sygehusloven, således at flygtningene kunne gøre brug af behandlingsgarantien og søge behandling uden for regionen. Men her taler vi om en gruppe patienter, der er så svage og pressede, at de ikke gør brug af muligheden for at søge over regionsgrænsen, siger Thomas Krog. Han henviser til, at for andre patienter med psykiske lidelser er det sjældent, at ventetiden kommer over et år. - Jeg synes, at det er glædeligt, at der i regionsrådets forretningsudvalg var enighed om, at der bør gøres en mere aktiv indsats. Det vil også være et bidrag til at øge flygtningenes muligheder for at deltage aktivt i samfundslivet og f.eks. også være aktive på arbejdsmarkedet, siger regionsrådets formand Orla Hav (S).