Syge grise led under transport

Svineopdrættere og vognmænd tiltalt for transport af syge grise

Dyremishandling 5. juni 2003 08:00

HOBRO: En sag om uforsvarlig behandling af syge dyr blev i går oprullet i Hobro Ret. Lokale svineopdrættere og vognmænd var tiltalt for overtrædelse af dyreværnsloven og bekendtgørelsen om transport af dyr. De fire mænd er tiltalt for uforsvarlig behandling af syge grise, med "lidelse, smerte, væsentlig ulempe og varigt men til følge". Grisene blev kørt til slagteriet, selv om de efter anklagemyndighedens opfattelse skulle have været aflivet i besætningerne. De kritisable forhold fandt sted sidste år. Den ene landmand, der er fra Nørager Kommune, erkendte sig skyldig, mens den anden landmand, der er fra Hobros opland, nægtede. Også vognmænd bedyrede deres uskyld. Dommer Erik Pedersen Bendtsen optog sagerne til dom, som han afsiger onsdag i næste uge. Embedsdyrlæge Line K. Jørgensen fra Danish Crown i Skive udtalte sig som vidne i den første sag. Den handlede om transport af en gris med et ubehandlet benbrud. Grisen kom fra en gård i Hobros opland. Embedslægen vurderede, at grisen var blevet behandlet groft uforsvarligt hos landmanden. Grisen havde gået med benbruddet i tre måneder uden at være behandlet af dyrlæge, og turen på transportvognen fra gården til slagteriet udsatte grisen for yderligere lidelse og smerte. - Da vi fik grisen ind på slagteriet, var den stærkt gangbesværet og halt, det var let genkendeligt. Den ville meget gerne ligge ned. På højre ben havde den en fortykkelse, og der løb puds ud af et sår på to gange to centimeter. Ved at undersøge hævelsen, der var stor og hård, kunne vi se, at der havde været et ubehandlet benbrud, der var helet op af sig selv. Der var også en sygdomsforandring i venstre ben, fortalte embedsdyrlægen. Gårdejeren er en erfaren svineopdrætter fra Hobros opland. Han har haft svin i 30 år og afleverer årligt omkring 1800 svin til slagteriet. Han havde ikke observeret, at det pågældende dyr var sygt, og han sagde til sit forsvar, at det må være menneskeligt at fejle. - Jeg har 450 grise i stalden. Når de kommer til truget hver dag for at æde, opdager man ikke, at de er syge, sagde han. Den dag, vognmanden kom for at hente den flok grise, hvor den syge var iblandt, var landmanden ikke selv til stede. - Vognmanden opdagede det, da han læssede om. Han lukkede grisen ind i en separat boks til dyr, der ikke har det så godt. Havde jeg observeret, at den var syg, ville jeg ikke have sendt den afsted til slagteriet, understregede svineavleren, der havde en fuldmagt med fra vognmanden til også at udtale sig på hans vegne. Det fulde ansvar Den anden sag handlede om en deltidslandmand fra Nørager Kommune, der producerer 800-1300 svin om året. Han erkendte sig skyldig i ikke at have gjort noget for en af sine grise, der var blevet halt efter en ledbetændelse. Han påtog sig det fulde ansvar for det, der var sket, og kunne sagtens forstå, at vognmanden ikke havde lagt mærke til det syge dyr. - Jeg kunne ikke se, at dyret led. Jeg overvejede ikke at få tilkaldt dyrlæge, for jeg syntes ikke, den var syg. Jeg ved godt, at jeg skal handle anderledes en anden gang. Jeg er blevet klogere, lød det angerfuldt fra den midaldrende deltidslandmand. Embedsdyrlæge Maj Andersen fra slagteriet i Thisted fortalte, at den pågældende gris gik på tre ben, da den kom til slagteriet. Grisen støttede meget nødigt på sit syge forben, og lige så snart, den kunne komme til det, lagde den sig ned. - Den har været i en meget smertefuld tilstand. Den skreg og hylede, når den blev jaget op, fortalte Maj Andersen. Højere bøder Sagens anklager, vicepolitimester Philip Pagter fra Hobro Politi, sagde, at overtrædelser af dyreværnsloven tidligere er afgjort uden rettens medvirken med bøder på mellem 500 og 1000 kroner, men at han har bidt mærke i signaler fra Rigsadvokaten, der opfordrer anklagerne til at indbringe de sager for retten, der kan og bør give højere bøder. Philip Pagter mente, at landmændene ved deres daglige tilsyn, som de har pligt til at føre, burde have opdaget de syge dyr. Han krævede landmændene idømt bøder på mellem 4000 og 5000 kroner hver, mens chaufførene efter hans mening bør have bøder på hver 2000 kroner. Allerede i morgen behandler Hobro Ret igen sager om overtrædelse af dyreværnsloven. En slagterimedarbejder er tiltalt for at have lagt en elektrisk skydefælde ned over en kalvs hals. I den anden sag er en landmand og en transportør tiltalt for at have behandlet en syg kalv uforsvarligt. I fredags blev en slagterimedarbejder idømt en bøde på 5000 kroner for at have behandlet en ko groft uforsvarligt og tilføjet den smerte, lidelse og angst. Manden stødte koen på mulen tre-fire gange inden for få sekunder med en elektrisk drivstav, da han ville have den ud af lastvognen ved slagteriet.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...