Syge grise led under transport

HOBRO:To sager om uforsvarlig behandling af syge grise blev i går oprullet i Hobro Ret. Lokale svineopdrættere og vognmænd stod tiltalt for overtrædelse af dyreværnsloven og bekendtgørelsen om transport af dyr. De fire mænd er tiltalt for uforsvarlig behandling af syge grise, med "lidelse, smerte, væsentlig ulempe og varigt men til følge". Grisene blev kørt til slagteriet selv om de efter anklagemyndighedens opfattelse skulle have været aflivet i besætningerne. De kritisable forhold fandt sted sidste år. Den ene landmand, der er fra Nørager Kommune, erkendte sig skyldig, mens den anden landmand, der er fra Hobros opland, nægtede. Også vognmændene bedyrede deres uskyld. Den ene af de to gårdejere er en erfaren svineopdrætter fra Hobros opland. Han havde ikke lagt mærke til, at det pågældende dyr var dårligt. Når grisene kommer til truget hver dag for at æde, opdager man ikke, at de er syge, sagde han. Embedsdyrlæge Line K. Jørgensen fra Danish Crown i Skive udtalte sig som vidne i sagen. Hun vurderede, at grisen var blevet behandlet groft uforsvarligt hos landmanden. Grisen havde haft benbrud i tre måneder, uden at være behandlet af dyrlæge, og turen på transportvognen fra gården til slagteriet udsatte grisen for yderligere lidelse og smerte. - Da vi fik grisen ind på slagteriet, var den stærkt gangbesværet og halt, det var let genkendeligt. Den ville meget gerne ligge ned. På højre ben havde den en fortykkelse, og der løb puds ud af et sår på to gange to centimeter, fortalte embedsdyrlægen i retten i går. Den anden sag handlede om en deltidslandmand fra Nørager Kommune, der erkendte sig skyldig i ikke at have gjort noget for en af sine grise, der var blevet halt efter en ledbetændelse. Grisen blev sendt til slagteriet i Thisted, og embedsdyrlæge Maj Andersen fortalte, at grisen var i en meget smertefuld tilstand, da den ankom til slagtning - den skreg og hylede når den blev jaget op. Sagens anklager, vicepolitimester Philip Pagter, Hobro, siger at overtrædelser af dyreværnsloven tidligere er afgjort uden rettens medvirken med bøder på mellem 500 og 1000 kroner, men at han har bidt mærke i signaler fra Rigsadvokaten, der i september 2000 opfordrede anklagerne til at indbringe de sager for retten, der kan og bør give højere bøder. Philip Pagter mente, at landmændene ved deres daglige tilsyn, som de har pligt til at føre, burde have opdaget de syge dyr. Han krævede landmændene idømt bøder på mellem 4000 og 5000 kroner hver, mens chaufførene efter hans mening bør have bøder på hver 2000 kroner. Dommer Erik Pedersen Bendtsen optog sagerne til dom, som han afsiger på onsdag. I morgen behandler retten i Hobro to nye sager om overtrædelse af dyreværnsloven.