Syge må fortsat vente på kommunen

Der har været problemer i arbejdsmarkedsafdelingen siden foråret

HJØRRING:Udgifterne til sygedagpenge blev ved og ved at stige i Hjørring Kommune. Derfor besluttede politikerne for godt et år siden, at der skulle strammes op for at spare 7,4 millioner kroner. Det skulle ske ved hjælp af et revisorfirma, Ernst og Young, som skulle lavet en analyse af området. Revisorerne fandt flere steder, hvor man kunne stramme op og stadig overholde lovens bogstav. Blandt andet lød konklusionen, at kommunen havde for højt serviceniveau når det gjaldt revalidering. Samtidig anbefalede revisorerne, at cheferne skulle have mere hånd i hanke med økonomien og derfor træffe alle beslutninger, der indebar en udgift på over 5.000 kroner. Der blev lavet en kompetenceplan, som betød, at f. eks. bevilling af revalidering og fleksjob blev flyttet fra socialrådgiverne til lederne. Desuden anbefalede rapporten, at man skulle tage sig af de langvarige sager på over 40 uger først - for efter 52 uger bortfalder statstilskuddet. For helt nye sager skulle der indføres møder, hvor man kaldte en gruppe sygemeldte ind til fælles informationsmøde. Rapporten indeholdt en lang række forslag, og alle blev vedtaget. Siden kort før nytår er man begyndt at implementere de nye arbejdsgange. Manglende personale Fagforeningerne begyndte på deres årsmøder i foråret at melde om, at deres medlemmer kunne mærke stramningerne. De kunne ikke komme igennem til deres sagsbehandlere, nogle fik brev om, at de ingen sagsbehandler havde, andre fik afslag på uddannelse og den lovpligtige opfølgning hver 8. uge udeblev. Medlemmerne fik lov at gå i op til 40 uger, før kommunen tog fat. Sådan lød det fra blandt andre lokalafdelingerne af FOA, Dansk Metal og 3F. Politikerne og ledelsen i Arbejdsmarkedsafdelingen forklarede den lange ventetid med, at man var løbet ind i en situation med manglende personale i afdelingen. Flere stillinger var ubesatte, og man kunne simpelt hen ikke skaffe nye socialrådgivere. Samtidig stod to stillinger som teamledere ubesatte hen i tre måneder i foråret. Fagforeningerne tog sagen op i LO og har drøftet problemerne med ledelsen i afdelingen. Men da stramningerne er indført af politikerne, har LO nu ønsket et møde med Arbejdsmarkedsudvalget, og det finder sted 14. august. Status nu er, at sygedagepengesagerne i Hjørring i gennemsnit varer 33 uger - det er cirka 10 uger mere end Hirtshals, Sindal og Løkken-Vrå. Politisk debat Undervejs i debatten har mange andre end fagforeningerne udtrykt sig kritisk overfor den måde, Hjørring Kommune har grebet området an på. I de tre andre kommuner har man gjort det omvendt - nemlig ved at sætte flere ressourcer ind på at få sagerne hurtigt igennem systemet. Deres erfaring er, at det betaler sig ikke bare menneskeligt men også økonomisk, fordi det koster at have folk hængende i systemet. Fra de siddende politikeres side lyder det, at man allerede havde prøvet den metode og derfor følte, at det var nødvendigt at gå området igennem. En række politikere i de andre tre kommuner og enkelte i Hjørring har i NORDJYSKE kritiseret Hjørrings linje og slået til lyd for, at man skal bruge de andre kommuners erfaringer i den kommende storkommune. Samtidig har Dansk Socialrådgiverforening anbefalet kommunen at tænke sig godt om mth. kompetenceplanen. Foreningen peger på, at kommunen selv er med til at affolke afdelingen, fordi det ikke er særlig spændende at arbejde et sted, hvor man ikke selv har så meget indflydelse men skal have mange beslutninger igennem sin chef. Det får de fagligt engagerede til at søge andre græsgange, lyder argumentet fra foreningen, der opfordrer kommunen til at gøre arbejdet mere interessant for at tiltrække kvalificerede ansøgere. De fire stillinger, som kommunen har slået op, har ansøgningsfrist 22. august. Indtil da må afdelingen klare sig igennem med hjælp fra vikarer og tre socialrådgiverstuderende. Og de sygemeldt må leve med, at det stadgi er svært at komme igennem til kommunen.