Lokalpolitik

Syge må vente længe på at få et fleksjob

Den 53-årige tidligere syerske, Tove Andersen, Aalborg, får ingen glædelig nytårhilsen i form af et fleksjob fra beskæftigelsesminister Claus Hjorth Frederiksen (V).

Han vil ikke lige nu gøre noget ved det problem, at Tove Andersen og flere tusinde andre syge danskere venter på et fleksjob, de vil kunne klare. Som omtalt i NORDJYSKE Stiftstidende 23. december har Tove Andersen i tre år og otte måneder stået på venteliste, men intet er sket endnu. - Jeg søger fortsat og håber på gevinst, siger Tove Andersen. Claus Hjorth Frederiksen er klar over, at antallet af fleksjobbere uden job er steget betydeligt de seneste år. På kun halvandet år er antallet af personer, der venter på et fleksjob, mere end fordoblet. I perioden fra januar 2003 til september 2004 er antallet af personer, der venter på fleksjob, steget med 112 procent. I januar 2003 var det 3961 personer og i september var antallet 8417. Men Claus Hjorth Frederiksen vil ikke tage initiativ til at ændre på betingelserne for at få et fleksjob - endnu. - Jeg er opmærksom på, at der er tale om ganske store stigninger, siger han i et svar til SFs Villy Søvndal, som har spurgt ministeren dels om udviklingen på landsplan dels om hvad ministeren vil gøre for at sikre sig, at der er fleksjob nok. Spørgsmålet er stillet på foranledning af amtsrådsmedlem og folketingskandidat for SF, Thomas Krog, der har henvendt sig til partifællen. Claus Hjorth Frederiksen forklarer, at der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal belyse årsagerne til ledigheden blandt personer, der er visiteret til et fleksjob. Gruppen blev nedsat i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2005. - Jeg håber den arbejdsgruppe snart er færdig med sit arbejde, siger Thomas Krog. - For man skal da være blind for ikke at kunne se problemet. Det store politiske spørgsmål er så, hvad man skal gøre for at løse problemet. Det skal blandt andet være knap så vanskeligt at få en førtidspension. Det er en nødvendighed for at komme problemet til livs, mener Thomas Krog. Det er dyrere for kommunerne at lade fleksjobbere gå på ledighedsydelse, men billigere end at give syge borgere førtidspension. Reglerne for hvornår man kan få førtidspension er i øvrigt strammet med den nye førtidspensionslov, der trådte i kraft 1. januar 2003. Siden da er antallet af borgere, som skal ud i et fleksjob, steget. - Regeringen følger nøje udviklingen for blandt andet at sikre, at personer ikke varigt fastlåses på ledighedsydelse, siger Claus Hjorth Frederiksen. Personer der venter på et fleksjob kan få ledighedsydelse, som svarer til 91 procent af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb.

Forsiden