EMNER

Sygedag-penge til debat

BROVST:På sit møde onsdag skal socialudvalget drøfte sygedagpengeområdet, hvor udgifterne er vokset i den seneste tid. Socialforvaltningen har udarbejdet et notat om det arbejde, der gøres for at begrænse udgifterne på området. Der holdes blandt andet informationsmøder med de sygemeldte, opfølgningssamtaler, dialogmøder med praktiserende læger, og der etableres et otte ugers kursus for 12 sygedagpengemodtagere, et såkaldt afklaringsforløb. Hertil skal findes en kursusudbyder uden for huset. Den gennemsnitlige varighed af sygedagpengesager i Brovst Kommune er 28,1 dag, hvilket er under amtsgennemsnittet på 30,24. Kun otte nordjyske kommuner har en kortere varighed. I alt er 92 i Brovst på sygedagpenge. Der er godt 10 sager pr. 1000 indbyggere, hvilket svarer til at en procent af kommunens 8.449 borgere er på sygedagpenge.