SYGEDAGPENGE

1. september 2004 06:00

] Sygedagpenge er en ydelse, man får i en kortere tid, hvis man på grund af sygdom er fuldt eller delvis uarbejdsdygtig og har et indtægtstab. ] Man kan få sygedagpenge, hvis man er lønmodtager, modtager ydelser efter arbejdsmarkedslovgivningen eller er selvstændig/medhjælpende ægtefælle. ] Som lønmodtager er man sikret sygedagpenge fra første hele fraværsdag. ] I de første to uger - også kaldet arbejdsgiverperioden - skal arbejdsgivere som hovedregel udbetale sygedagpenge. ] Er man syg i mere end to uger, overtager kommunen udbetaling af sygedagpenge. ] Hvis man har ret til løn under sygdom har arbejdsgiveren efter de to første uger ret til at få refusion fra kommunen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...