Lokalpolitik

Sygedagpengene forsætter himmelflugten

Brovst’s erfaring skal hjælpe de øvrige kommuner i jammerbugten

PANDRUP/JAMMERBUGTEN:Med i gennemsnit 57 langtidssygemeldte borgere i løbet af 2006 har Pandrup Kommune kurs mod et underskud på den konto på knap fire millioner kroner. Det har fået de fire kommuner til at tage forskud på kommunesammenlægningen før tid. Der er nu taget initiativ til, at de fire jammerbugtkommuner arbejder sammen om området for at minimere de stigende udgifter på området. Når en borger har været syg i mere end 52 uger, er der ingen refusion fra staten og det betyder, at kommunen har hele udgiften. - Der er et problem med sygedagpenge i Pandrup Kommune og til en vis grad i de andre kommuner. Derfor samler vi alle gode kræfter for at få tacklet problemet, siger borgmester i Pandrup Kommune, Flemming Jansen (V), der endnu ikke er vidende om, hvordan det konkret kommer til at fungere i praksis. Pandrup er højdespringeren med langt over 50 langtidssygemeldte. Aabybro Kommune har pt. 23 langtidssygemeldte, mens tallet er 26 i Fjerritslev Kommune og blot 19 i Brovst Kommune. Og det er da også netop medarbejderne fra Brovst Kommune, Flemming Jansen håber vil kunne hjælpe det mere ”grønne” hold i Pandrup. - Formålet er at få underskuddet minimeret. Der er et meget erfarent administrativt hold i Brovst Kommune, der gør det godt, og kan vi drage nytte af det, er det i alles interesse. Den regning vi oparbejder, kommer den nye kommune til at medfinansiere, derfor er det vigtigt, at budgetterne holder. I Pandrup Kommune lider vi lidt under, at den medarbejder der været der længst, har været der i to år, siger Flemming Jansen og påpeger, at det ikke er en ris af medarbejderne på socialforvaltningen i Pandrup. - De gøre et stort stykke arbejde, men vi har nogle tungere sager end andre steder. Vi har blandt andet en del sager med borgere, der har ondt i livet, siger han. En holdning der, ifølge Flemming Jansen, også deles af Kommunernes Revision. - Revisionen siger, at Pandrup Kommune er atypisk på det her område, fordi vi har mange psykisk betingede sygdomme, siger Flemming Jansen. Ikke hårdere arbejde Leif Stevn, der er formand for 3F Skagerak, byrådsmedlem i Pandrup Kommune og i mange år sad som lokal SID-formand i Kaas, har ikke umiddelbart en forklaring på problematikken. - Helt ærligt så forstår jeg ikke, at det ligger så højt. Det er ikke min opfattelse, at arbejderne i Pandrup Kommune har været spændt hårdere for end i andre sammenlignelige kommuner. Men det siger mig, at man måske ikke har været god nok til at tage fat på de reelle problemer, for det kan ikke passe, at vi ligger så meget højere end andre kommuner, siger Leif Stevn. Flemming Jansen tror imidlertid på, at forklaringen er, at mange af dem, der har gået ledige gennem længere tid, nu er kommet i job. - Vi har en meget stor gruppe borgere med en marginal tilknytning til arbejdsmarkedet, men nu nærmer vi os en situation med fuld beskæftigelse. Derfor er mange af dem kommet i arbejde, men de har svært ved at klare et arbejde og bliver syge, fordi vi samtidig er i en globaliseret tid, hvor der stilles store krav til medarbejderne. Mange af sygemeldingerne er psykisk betingede lidelser og det er sværere at tackle, end hvis det er en brækket finger, forklarer Flemming Jansen. Siden 1994 er arbejdsløshedsprocenten i Pandrup Kommune faldet fra 26 til 11 procent.