Sygefravær rasler ned i sundhedsafdelingen

Færre sygemeldinger blandt kommunens plejepersonale efter at ledelsen har indført tjenstlige samtaler

HOBRO:Aldrig har personalet i kommunens sundhedssektor været så raske. I hvert fald har de sjældent haft så få sygedage. Statistikken for august får kommunens ledelse til at juble. Ikke mindst socialchef Mads Gammelmark, der ved sin tiltrædelses tidligere på året satte et mål om at reducere sygefraværet markant. I august nåede fraværet ned på 3,48 procent - det laveste nogensinde. Det er en halvering i forhold til august i fjor, og det er et styrtdyk i forhold til en eksplosiv udvikling i fraværet sidste efterår, hvor flere end én ud af 10 hver eneste dag var sygemeldt. Socialchef Mads Gammelmark er ikke i tvivl om årsagen til udviklingen. - Vi er begyndt konkret at følge op på medarbejdere, der har flere fraværsperioder. Desuden forsøger vi at sætte lys på de forhold, der får folk til at melde sig syge. Forhold enten på arbejdspladsen eller i privatlivet, siger socialchefen. Har en medarbejder flere end fire sygefraværsperioder inden for tre måneder, kaldes vedkommende til en tjenstlig samtale. Siden foråret er der holdt adskillige af disse samtaler, hvor også sikkerhedsrepræsentanten deltager. Hårdt pres - Nogle gange har folk bare været syge. Andre gange finder vi ud af, at andre ting ligger bag sygemeldingerne. Hvis en person føler sig for hårdt presset i for lang tid, kan vedkommende til sidst ikke holde ud at komme på arbejde, siger Mads Gammelmark. Som et tænkt eksempel på kommunens indsats nævner han situationen med en enlig mor, der har problemer med at få afleveret børnene om morgenen og derfor ikke kan få hverdagen til at hænge sammen. - I sådan en situation kan den ansatte måske møde lidt senere om morgenen. Som regel kan ting lade sig gøre. Vi forlanger fleksibilitet fra medarbejdernes side. Derfor er det vigtigt, at personalet oplever, at vi som arbejdsgiver ligeledes er fleksibel, siger Mads Gammelmark. Men det handler også om at sende et signal, understreger socialchefen: - Vi vil simpelthen ikke acceptere det høje sygefravær. Vi signalerer, at vi har brug for den enkelte medarbejder, og at det er vigtigt, at hun kommer på arbejde. Flere hænder Det faldende fravær giver kommunen en besparelse, fordi udgiften til vikarer falder. Desuden oplever de ansatte, at der er flere hænder om opgaverne. Halveringen af fraværet i august svarer til, at der hver eneste dag i ugen var syv fuldtidsansatte ekstra på arbejde i sundhedsafdelingen, hvorunder hjemmeplejen og plejehjemmene hører. Socialudvalgets formand Hans Poulsen (S) glæder sig også over det faldende fravær. Men han tror ikke, det lave niveau fra august kan holdes. - Det er dejligt, at vi er sluppet af med de ekstraordinære høje fraværstal fra i fjor. Men set over en længere periode skal vi ikke regne med en fraværsprocent på 3,48 procent som i august. Arbejdet i sundhedsafdelingen er hårdt, og vores mål med en fraværsprocent på fem-seks vil være et naturligt leje, siger Hans Poulsen.