Sygefravær sprængte budgettet

Fokus på at styrke plejepersonalets bevægeapparater

SINDAL:Sygdom blandt personalet på ældre- og handicapafdelingen er en væsentlig årsag til, at området kommer ud af året 2002 med et overforbrug på omkring 1,4 mio kroner i forhold til budgettet. En opgørelse viser, at sygdomsfraværet har været på 5,61 procent svarende til, at mellem syv til otte af de ansatte konstant har været uarbejdsdygtige sidste år. Afdelingen har optalt ialt 13.865 fraværstimer på grund af sygdom, og tallet overstiger langt det antal timer, der totalt var afsat på sygevikarkontoen, nemlig 6.490 timer. Det betød, at det faste personale har haft mere at lave, for samtidig med det store sygefravær i forhold til budgettet er der blevet flere områder, hvor aftalte opgaver ikke måtte aflyses. Derfor endte 2002 med et overforbrug på 4.744 timer indenfor ældre- og handicapområdet. Medvirkende til overforbruget af timer var også, at der ikke længere kunne afleveres opsigelse til personale med forkortet varsel i forbindelse med sygdom, og det betød, at der blev givet 18 måneders løn fordelt på tre opsagte medarbejdere. De talte med i fraværsstatistikken. Socialudvalget blev orienteret om udviklingen på udvalgsmødet i tirsdags, hvor de tog tallene til efterretning. - Sygdomsfraværet er ikke specielt højt, men vi er sandelig opmærksom på området, siger socialudvalgsformand Nanna Andersen (V). Hun oplyser dog, at man i anden sammenhæng i koordinationsudvalget, hvor hun også er medlem, har valgt at sætte fokus på ældreområdet. - Vi skal have gjort noget mere for at styrke medarbejdernes bevægeapparater, så vi undgår flere af de skulder- og knæskader, der er en væsentlig årsag til fraværet. Og i den forbindelse skal plejepersonalet gøres mere opmærksom på, at det skal bruge de hjælpemidler, det har til rådighed i forbindelse med løft, forklarer Nanna Andersen. Allerede for nogle år siden begyndte plejepersonalet at gennemgå kurser i forflytningsteknik, og der er nu tilknyttet en forflytningsvejleder til hver gruppe, der blandt andet går ind og underviser nyansatte og elever.