Sygefraværet i kraftig vækst i institutionerne

Budgettet holder ikke

FREDERIKSHAVN:Selv om kommunens budget for 2004 arbejder med færre sygedage for de ansatte, så har virkeligheden overhalet den beslutning inden om på børne- og ungdomsområdet. Trods beslutningen om nedskæring af vikarkontiene, så vokser udgifterne her fordi sygefraværet er i vækst. Børne- og Ungdomsudvalgets formand, Paul Rode Andersen, er ikke i tvivl om, at budgetlæggerne har glemt at tage virkeligheden i ed først. - Vi har netop gennemgået en fraværstatistik for det første halv-år - og her er de tale om en vækst i fraværet. - Det vil vi naturligvis forholde os til, fordi vi med statistikken har fået et brugbart værktøj. - Men for mig viser det tydeligt, at man ikke kan budgetlægge sygdom og fravær, siger Paul Rode Andersen. Statistikken, der omfatter samltilige skoler og institutioner, er baseret på kvantitative tal - det vil sige, at der ikke er en forklaring med på fraværet. Det betyder at fraværprocenten kan være meget stor i en lille institution, hvis der f.-eks er ansat en person, som rammes af graviditetsproblemer lang tid før fødslen.Og det kan være baggrunden for de faktuelle udsving der varierer fra 33 procent til 0,3 procent. - Nu kan forvaltningen gå i gang med at lægge kvalitet ind i tallene, så vi se om der eventuelt er arbejdsmiljøbetingede årsager til et højt sygefravær, siger Paul Rode Andersen.