Hospitaler

Sygehus-breve bliver tjekket

Politiker stolt af det nordjyske behandlingstilbud

AALBORG:Det skal være i orden! Det er fint med standardbreve, men de skal naturligvis være opdaterede. Så få dem lige tjekket. Arbejdsugen var ikke mange timer gammel, før ledelsen på Aalborg Sygehus gav den besked videre til samtlige administrerende overlæger: De skal nu nøje gennemgå alle standardbreve, som sendes ud til patienterne, og sikre sig, at indholdet stadig gælder og ikke er overhalet af udviklingen. Cheflæge Tove Nilsson accepterer umiddelbart kritikken: - Det er jo vores ansvar, at brevene indeholder korrekte oplysninger, siger hun. Kommandovejen omkring universitetssygehusets planlægningsafdeling blev sat i værk, efter at NORDJYSKE Stiftstidende i søndagsavisen kunne fortælle, hvordan en smerteplaget patient på grund af en forældet formulering i et standardbrev fra sygehusets smerteklinik ikke fik noget at vide om, at han kunne komme meget hurtigere i behandling, hvis han tog til en smerteklinik i Århus. Den århusianske klinik blev ikke nævnt i brevet, som tværtimod slog fast, at der reelt ikke er noget valg for smertepatienter. Ventelisten på klinikken på Århus Kommunehospital er 10 uger, mens den er 74 uger på centret i Aalborg. Godt tilbud Formanden for amtets sundhedsudvalg, Karl H. Bornhøft (SF), er ikke til sinds at sige undskyld for ventelisten. Han er tværtimod på en måde "stolt" af den. - Vi har et vældig godt tilbud til nordjyderne, siger han, og at vi har prioriteret smertebehandling højt, kan man se af, at der faktisk kun er tre steder foruden os, der har smertecentre med et tværfagligt team, nemlig Rigshospitalet, Herlev og Odense. Dertil kommer en række smerteklinikker, men det er andre typer. Smertecentret i Aalborg har et budget på fire mio. kr. til de 11 ansatte, og Karl H. Bornhøft understreger, at den høje prioritering stadig gælder. - Før vi fik dette center, havde vi selvfølgelig ingen ventelister, og det var jo dejligt, siger han. Men der sker jo det, når man opretter noget nyt, at man opdager, at langt flere, end man troede, har behov for det nye tilbud. Samtidig stiger ventelisterne automatisk, når en behandling får succes. Så vil flere helt naturligt efterspørge den.