Sygehus giver tryghed og hurtig behandling

Medicin 9. september 2002 08:00

DREJNING: I TV Nord tirsdag den 3. september 2002 nævner Karl Bornhøft, at amtsrådet får divergerende oplysninger fra flere læger i forhold til det, at en lukning af Skagen Sygehus vil koste cirka to menneskeliv per år. Jeg mener, at det er en forkert drejning, diskussionen har taget. Det er selvfølgelig fuldstændigt korrekt, at Skagen Sygehus ikke på noget plan kan konkurrere med de store kardiologiske specialafdelinger. Det er også korrekt, at behandlingen af en stor del af hjertepatienterne i dag primært består af specialundersøgelser (KAG) og ofte går direkte videre til en evt. PTCA eller Bypass-operation. Det er logisk, at vort lille sygehus ikke kan være med der. Men, som nævnt i én af de tre patienteksempler i mit brev af 5. marts, er det, vi kan bidrage med også berettiget. Derfor gentager jeg lige historien, som jo selvfølgelig ikke er opdigtet, men har udgangspunkt i en oplevet patientsituation: En 50 årig mand vågner tidligt om morgenen med ondt i brystet. Han kontakter vagtlægen. Vagtlægen er som bekendt i Frederikshavn hver dag mellem klokken 16.00 og 8.00 samt alle weekends og helligdage. Vagtlægen faxer en henvisning op på Skagen Sygehus og sender en ambulance ud efter manden. Ved ankomst til sygehuset er patienten smertepåvirket. Blodprøver og hjertekardiogram tyder på en blodprop i hjertet. Der gives umiddelbart smertestillende og blodfortyndende medicin, og et kontrol af hjertekardiogrammet viser, at der ikke er sket skade på hjertemuskulaturen. Patienten gøres "transportklar" til overførsel til observationsafdelingen på Frederikshavn Sygehus. Han skal lægeledsages. Godt på vej ud af ambulanceudkørslen får patienten hjertestop, returnerer hurtigt ind til Skagen Sygehus, bliver genoplivet, får yderligere medicin, vågner op igen, og er fuldstændig orienteret i sin situation. Overføres herefter til hjerteafdeling. Det gælder for alle patienter med blodprop i hjertet, at det er afgørende at blive stabiliseret hurtigt med blodfortyndende medicin og andre hjertemedikamenter, der begrænser blodproppen, indtil patienten kan blive modtaget på en specialafdeling. Der er ALDRIG på noget tidspunkt tale om, at Skagen Sygehus er et forsinkende led i forhold til behandlingen. Vort beredskab er således, at laboranten og lægen i alle døgnets 24 timer står klar, når patienten ankommer med Falck (og responstiden er som bekendt ekstrem lav i Skagen). I løbet af få minutter er blodproppen diagnosticeret, Falck venter ofte, således at overflytning kan forgå umiddelbart. Der etableres en kontakt til hjerteafdelingen, således at de ved, hvilken tilstand patienten er i ved ankomsten, og patienten lægeledsages fra Skagen. For patienten betyder det, at han/hun er i "behandlings-hænder" utrolig hurtigt, og er tryg ved, at behandlingen iværksættes, i modsætning til en transport uden medicin og læge, med angst, smerter, utryghed og risici for følgesygdomme. Hvorfor er det afgørende for beslutningen, hvor mange liv, der reddes per år? Hvorfor er det ikke afgørende for politikerne, hvordan det liv, vi har, er? Hvorfor er det ikke afgørende, at Skagens borgere for et forholdsvis lille beløb (set i forhold til hele amtets sundhedsbudget), føler at de ydelser, de modtager på sygehuset, er med til at gøre deres hverdag både lettere, men også med en højere grad af kvalitet, når de rammes af sygdom. Planlægnings- og Udviklingskontoret i Nordjyllands Amt udgav i august 2002, (d.v.s. på samme tid som forslaget om lukning af Skagen Sygehus) en servicedeklaration, d.v.s. en informationsfolder til amtets borgere, i hvilken der blandt andet står: - " I princippet kan du selv vælge, hvilket offentligt sygehus, du vil behandles på. Et naturligt valg vil som regel være det lokale sygehus, som ligger tættest på din bopæl." - " Medicinske borgere er ofte ældre borgere, som kan have glæde af at blive behandlet på et sygehus i nærheden af de pårørende. Nordjyllands Amt arbejder derfor for at bevare de lokale sygehuse og tage udgangspunkt i patienternes ønske om at blive behandlet i deres lokalområde". Der hersker derfor ingen tvivl om amtets mening, om at nærheden i samfundet betyder utrolig meget for borgeren. Skagen Sygehus hverken kan eller skal konkurrere med specialafdelinger, men med de cirka 1000 indlæggelser vi har per år, "aflaster" vi også de store sygehuse, så de kan koncentrere sig om specialopgaverne. Skagens befolkning, og gæster i øvrigt, har gennem de sidste dage vist en UTROLIG opbakning for at bevare sygehuset i dets nuværende funktion, og der skal ellers noget til, før de "farer i blækhuset", men her føler de sig truet. Jeg er bevidst om, at det er politikerne på Christiansborg, der har "afstukket" rammerne, ( - men hører i øvrigt Anders Fogh udtale, at x- antal nævn og råd er nedlagt, bevidst for at styrke sygehusene!), og da jeg har tiltro til, at amtet forvalter denne opgave, håber jeg, at politikerne har fulgt med i debatten, og tager de mange læserbreve, artikler og TV-indslag til efterretning, og at borgerne i Skagen også i fremtiden må føle, at de får samme valuta for deres skattekroner, som borgere i resten af amtet.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...