Hospitaler

Sygehus halveres

Psykiatrisk Sygehus får mindre plads

BRØNDERSLEV:En stor del af bygningerne på Brønderslev Psykiatriske Sygehus bør sælges eller bruges til andre formål i amtets regi. Amtsrådets social- og psykiatriudvalg anbefaler kollegerne i økonomiudvalget, at sygehuset i fremtiden alene kan råde over de bygninger og arealer, der ligger til højre for adgangsvejen fra Hjørringvej. På den modsatte side ligger dels en række sygehusbygninger, dels et antal funktionærboliger. Der bor ingen patienter i sygehusbygningerne, som alene anvendes til sekundære formål. Derfor bør de ligesom funktionærboligerne udbydes til salg, med mindre amtet selv kan anvende sygehusbygningerne til en boenhed eller andre formål, mener social- og psykiatriudvalget. Det er tæt ved halvdelen af sygehusets bygninger, politikerne vil skille sig af med - i øvrigt sammen med et tilhørende skovareal. - I disse sparetider må vi sikre os, at amtet ikke har bygninger eller arealer, som ikke anvendes fuldt ud, siger udvalgets næstformand, Jørgen Østergaard (V). Skadestue suspenderes Af samme grund valgte politikerne i går at suspendere en tidligere beslutning om at åbne en psykiatrisk skadestue på Brønderslev Psykiatriske Sygehus. Det er i elvte time, der trækkes i nødbremsen, for skadestuen skulle være åbnet 1. juli. - Vi står midt i en barsk budgetlægning, hvor det i løbet af få måneder kunne komme på tale at spare skadestuen væk. Så ville det være tåbeligt at åbne den nu, fastslår Jørgen Østergaard. Han pointerer, at ideen ikke er opgivet. - Men vi ønsker at stå frit i prioriteringen, siger han. Indtil det er afklaret, om den ny psykiatriske skadestue i Brønderslev bliver en realitet eller ej, etableres der en telefonkonsultation.