Hospitaler

Sygehus Himmerland tager kampen op mod nabo i syd

Sammensmeltede sygehuse kan bruge deres kræfter bedre

HOBRO:Sammenlægningen af amtets to mindste sygehuse, Hobro Sygehus og Farsø Sygehus, markerer, at Nordjylland er parat til at tage kampen op mod den store nabo i syd, der i fremtiden bliver "irriterende stor". Det sagde formand for amtets sundhedsudvalg, Karl Bornhøft (SF), da han i går talte ved en reception på sygehuset i Hobro. Det myldrede ind på sygehuset med folk fra kommune, politi og Falck. Sammen med mange sygehusansatte fejrede de dannelsen af Sygehus Himmerland og fik lejlighed til at sige goddag til ledelsen, sygehusdirektør Christen Lyhne, chefsygeplejerske Lis Kaastrup og personalechef Inger Ekholm. - Det vigtigste er, at vi bibeholder de akutte, medicinske funktioner i både Hobro og Farsø. Jeg vil ikke sige, at der ikke skal ske en større samordning fremover, men der vil altså fortsat være to akutte funktioner, lovede Karl Bornhøft. Fordelen ved at lægge de to små sygehuse sammen er, sagde Karl Bornhøft, at man bruger kræfterne bedre, samtidig med at man er bevidst om at specialisere behandlingstilbuddene. Den bløde kirurgi skal foregå i Hobro, mens de i Farsø tager sig af knæ og hofter. Aalborg Sygehus er og vil også fortsat være en del af det tilbud, befolkningen i Himmerland kan gøre brug af. Kan de overleve? Sygehusdirektør Christen Lyhne hører tit spørgsmålet, om små sygehuse som Hobro og Farsø overhovedet kan overleve. Selv efter fusionen er Sygehus Himmerland det mindste i amtet. Sygehusdirektøren brugte billedet med en lille tøjbutik, der ikke har en jordisk chance for at håndtere så mange varer som stormagasinet, men som alligevel er konkurrencedygtigt. - Vælger man at føre et begrænset sortiment, altså nogle få tøjmærker, vil man som specialbutik kunne levere mindst samme udvalg og kvalitet som stormagasinet, ofte på en mere personlig og effektiv måde, fremhævede han. De vil være nr. 1 Christen Lyhne mindede dog om, at selv en politisk beslutning ikke formår at holde liv i et sygehus, som befolkningen ikke ønsker at blive behandlet på. Det skyldes, at borgerne frit kan vælge, hvor de vil behandles - de kan altså både vælge Sygehus Himmerland til og fra. - Vores vision er at Sygehus Himmerland skal være patienternes foretrukne valg, de praktiserende lægers valg og personalets foretrukne valg, sagde Christen Lyhne. Umærkelig fusion Borgmester i Hobro Kommune Jørgen Pontoppidan (V) udtrykte i sin tale tilfredshed med den måde, Nordjyllands Amt driver sygehusvæsen på. - Vi har knap nok registeret, at fusionen er blevet ført ud i livet. Det lover godt, sagde Jørgen Pontoppidan, der fremhævede det lokale sygehus som en tryghedsskabende faktor for befolkningen. Sundhedsudvalgets formand Karl Bornhøft roste personalet på sygehuset for at have udvist stort engagement i forbindelse med fusionen, og for at have arbejdet seriøst med. Den velbesøgte reception fandt sted i Hobro Sygehus' nyombyggede forhal, hvor det er planen, at der fremover skal være en række små udstillinger om sundhedsfremme.