Hospitaler

Sygehus Himmerland

Sygehus Himmerland blev en realitet 1. juni 2004 som resultat af en amtsrådsbeslutning fra januar 2004 vedrørende sammenlægning af Farsø og Hobro Sygehuse. Sygehuset har bl.a.: 52 senge på medicinsk afdeling i Farsø, hvoraf 12 er 5-døgns-enge. 50 senge på medicinsk afdeling i Hobro. Foruden de stationære senge er der 8 senge i medicinsk dagafsnit i Farsø og 6 senge i medicinsk dagafsnit i Hobro. Ud over de medicinske senge råder Ortopædkirurgi Nordjylland (knoglekirurgi) over 31 sengepladser i Farsø og FBE Kirurgi Syd (bløddelskirurgi) over 56 senge i Hobro. I Hobro er der tillige en intensivafdeling med 5 enestuer og opvågningsafdeling med plads til 7 patienter.