Hospitaler

Sygehus kun ét sted

I løbet af de kommende måneder skal regionsrådet træffe beslutning om, hvad der skal ske med sygehusstrukturen i Himmerland.

HIMMERLAND:I løbet af de kommende måneder skal regionsrådet træffe beslutning om, hvad der skal ske med sygehusstrukturen i Himmerland. Dette som konsekvens af, at det må forventes, at der ikke vil blive frigivet penge til et nyt Sygehus Himmerland. Efter min opfattelse, vil der være to ”fix-punkter” i forhold til den beslutning, regionsrådet nødvendigvis skal nå frem til. For det første sagde et flertal i Regionsrådet 15. maj 2007, at sygehusfunktionerne i Himmerland inden for en rimelig tidshorisont skal samles ét sted med henblik på at opnå en nødvendig synergieffekt. For det andet Juhl-rapportens anbefaling til Regeringen: ”Panelet finder ikke grundlag for et nybygget elektivt sygehus Himmerland. Panelet finder, at det vil være mest hensigtsmæssigt at bibeholde og evt. gennemføre en mindre udbygning af Farsø Sygehus med samtidig nedlæggelse af matriklen i Hobro”. Når Regionsrådet i maj traf beslutning om, at Sygehus Himmerland skulle samles på én matrikel, var det med den begrundelse, at en samling vil give mulighed for en mere rationel drift, herunder bedre udnyttelse af vagtfunktioner, sengekapacitet, støttefunktioner osv. Det var også vurderingen, at en samling ville gøre det muligt fortsat på lang sigt at drive Sygehus Himmerland. Det var også vurderingen, at det ville være urealistisk at opretholde to intern medicinske afdelinger i Himmerland, jf. sundhedsstyrelsens anbefalinger. Efter min opfattelse er præmissen for ovennævnte vurderinger og beslutning ikke ændret væsentligt. Den afgørende ændring i forhold til maj 2007 er, at Juhl-rapporten klart og entydigt peger på, at Sygehus Himmerland skal samles omkring det nuværende Farsø Sygehus og samtidig nedlæggelse af matriklen i Hobro. Det er der, efter min opfattelse også megen fornuft og logik i. Bygningerne i Farsø er væsentlig nyere. Alle beregninger har hidtil vist, at det økonomisk bedst kan betale sig at satse på bygningerne i Farsø med hensyn til udbygning, logistik og mulighed for effektivisering. Derfor vil den eneste logiske beslutning være, at Sygehus Himmerland fremover samles på og omkring Farsø Sygehus. Det vil være svært at forestille sig, med den klare anbefaling der er i Juhl-rapporten, at andre løsningerne ville kunne udløse statslig medfinansiering.