Hospitaler

Sygehus mangler patienter

Sygehus Vendsyssels ledelse går på charmeoffensiv hos praktiserende læger for at skaffe patienter. Især læger i Hals og Dronninglund udnytter det frie valg og henviser til Aalborg, selvom amtets sygehusplan foreskriver, at patienter fra det sydøstlige Vendsyssel som udgangspunkt skal behandles i Hjørring eller Frederikshavn.

Sygehus Vendsyssel mangler patienter. Derfor drager ledelsen nu på charmeoffensiv hos landsdelens praktiserende læger for at få fyldt de tomme senge. Sygehuset, der har sine to store afdelinger i Hjørring og Frederikshavn, mangler årligt 700 kirurgiske patienter i forhold til det antal, der er budgetteret med. Patienter vælger Aalborg Også senge på de medicinske afdelinger står tomme, fordi mange patienter i stedet vælger at blive behandlet på Aalborg Sygehus. - Vi har den rigtige sygehuskapacitet for amtet som helhed. Problemet er den skæve fordeling. Aalborg Sygehus er jævnligt fyldt til bristepunktet, mens der er ledige senge i Vendsyssel. Det vil vi gerne gøre noget ved, siger Karl Bornhøft (SF), formand for sundhedsudvalget i Nordjyllands Amt. Salgstale skal få praktiserende læger til at henvise til Vendsyssel Den skæve fordeling skyldes for en stor del, at praktiserende læger i Hals og Dronninglund kommuner henviser deres patienter til Aalborg Sygehus i stedet for Sygehus Vendsyssel. I den sygehusplan, amtet har vedtaget, ligger det i kortene, at patienterne fra det sydøstlige Vendsyssel bliver behandlet i Hjørring eller Frederikshavn. - Derfor vil landsdelens praktiserende læger nu blive indbudt til et møde, hvor ledelsen for Sygehus Vendsyssel forklarer om, hvad sygehuset har at byde på og hvor korte ventetiderne er, siger Karl Bornhøft. - Vi bør respektere det frie sygehusvalg. Men kan vi gennem bedre information skabe en mere hensigtsmæssig fordeling mellem sygehusene, vil det være godt. Og jeg tror på, at det kan lykkes, siger sundhedsudvalgets formand. Praktiserende læger henviser efter, hvad der er bedst for patienten Formanden for de praktiserende læger i Nordjylland, Eddie Nielsen, har ikke nogen entydig forklaring på, hvorfor en del af kollegerne i Vendsyssel vælger at sende patienterne på sygehus i Aalborg fremfor Hjørring og Frederikshavn. - Men jeg kan tænke mig, at lægerne i Hals og Dronninglund pr. tradition har følt sig tilknyttet Aalborg Sygehus. Desuden kan afstanden og pårørendes mulighed for at benytte offentlig transportmiddel også spille en rolle, vurderer han. Eddie Nielsen er overbevist om, at de praktiserende læger gerne vil medvirke til at bevare en decentral sygehusstruktur i Nordjylland, men ikke for enhver pris. - En praktiserende læge vil altid henvise en patient til det sygehus, som han mener er i stand til at yde den bedste behandling. Derfor synes jeg også, det er en rigtig god ide med et orienteringsmøde. Tit savner vi oplysninger om, hvad de enkelte afdelinger på et sygehus egentlig kan.