Operationer

Sygehus-regler præciseres

I næste uge udstikker cheflægerne mere præcise procedurer for, hvordan spidsbelastninger skal håndteres i det nordjyske sygehusvæsen. Det sker efter episoden, hvor en 84-årig kvinde måtte vente tre døgn på en operation.

AALBORG:Allerede i går var hun ude af sengen og gik også et par skridt. I løbet af i dag bliver den 84-årige Hedvig Frederiksen, Fjerritslev, udskrevet fra Aalborg Sygehus med søm og skinner i sin brækkede hofte. Og hun har det godt. Men fru Frederiksens ophold bliver ikke lige med det samme glemt i det nordjyske sygehusvæsen. Den gamle dame kom i klemme i et stramt beredskab, og derfor er hun anledning til, at cheflægerne i næste uge udstikker mere præcise procedurer for, hvordan særlige spidsbelastninger skal håndteres i fremtiden. - Vi undersøger forløbet, siger sektorchef for ortopædkirurgien i Nordjylland, Sv. E. Østgaard, og på baggrund af det skal vi have skrevet ned, hvad man konkret gør, når det normale beredskab på de forskellige afdelinger ikke slår til. Sektorchefen erkender, at tilsvarende svigt med lang ventetid er sket før, men han understreger, at der konstant arbejdes på at forbedre procedurerne. - Vi vil heller ikke gerne flytte patienter men helst operere dem dér, hvor de bliver indlagt, siger han, men f.eks. vil vi præcisere nøjere, hvordan man eventuelt kan udnytte ledig kapacitet andre steder, i Farsø og Hjørring. Det akutte ortopædiske beredskab er i øvrigt ens alle dage. Forskellen er, at på helligdage er der ikke planlagte operationer, som kan aflyses, hvis der er ekstra mange akutte patienter. 1. sektion side 3