Hospitaler

Sygehus sættes på spil for småmønt

Eksperimentet med en sygehusfabrik i Frederikshavn vil føre til afvikling af sygehuset, mener skeptikerne

FREDERIKSHAVN:De sidste tre år har Nordjyllands Amt smidt enorme ressourcer i forarbejdet til en ny sygehusplan - et arbejde, der fejes bort med det forslag, sundhedsudvalgets flertal netop har godkendt, og som indgår i det katalog af besparelser, som amtsrådet skal tage stilling til ved førstebehandlingen af næste års budget på tirsdag. Det er den brik i det store spil, der hedder sygehusstruktur i almindelighed og sygehusbehandling i Østvendsyssel i særdeleshed, som skaber frygt for fremtiden i østkystkommunerne. Og det hænger sammen med, at sundhedsudvalgets flertal er villige til at sætte den vedtagne sygehusstruktur på spil for at opnå en kortsigtet besparelse på små 9 millioner kroner. I oplægget barberes Frederikshavn ned til at være et produktionssted for planlagte operationer, mens akut-funktionerne flyttes til Hjørring. Der er en række hensigtserklæringer om, at der skal flyttes operativ virksomhed fra Hjørring til Frederikshavn, men kontant indgår der ikke et katalog over muligheder, det ligger lige for at flytte. Det må den nye fælles ledelse mellem Frederikshavn og Hjørring Sygehuse selv udmønte. ligesom den ny ledelse får den bundne opgave, at udmønte de samlede besparelser ved hele denne store omlægningsmanøvre på knap 9 millioner kroner. Meldingen om den forventede sparesum blev givet af Karl Bornhøft som et af de meget få kontante bud på en fremtid for et fælles Vendsyssel Sygehus på et stort krisemøde i FFKhallen i Frederikshavn - et møde, som samlede 800 frederikshavnere. Det er formentligt mindre end det sparekrav der meldes ud for Folkeskoleområdet i Frederikshavn næste år - bare for at sætte summen i relief. Selv om sundhedsudvalgets formand beredvilligt trådte op, så var det ikke ham, men derimod mødedeltagerne, der gav forslaget perspektiv. For spareforventningen modsvares af frygt for stigende transportudgifter til ambulanceberedskaberne - summer, der ikke er indregnet. Flytning af specialisterne vil give nye kolleger og dermed en årrække med mindre produktivitet indtil man finder ind i den gode rytme igen. Det var gynækologisk overlæge Birger Johansen, der drog produktivitetsspørgsmålet ind, idet han understregede at en sammenlægning af de to sygehuses lægestabe givet vil skabe turbulens en periode - og indtil man finder rytmen, vil der blive en betydelig produktionsmanko. Man behøver ikke at være matematiker for at se, at en produktionsnedgang hurtigt æder besparelsen op. Derfor lod de 800 fremmødte sig da heller ikke overbevise af sundhedsudvalgets formand Karl Bornhøfts tale om sparekrav forårsaget af regeringens nul-skatte-stignings-politik. - Det er en politisk rævekage bagt af bagermester Bornhøft - et useriøst stykke arbejde, der må betragtes som en ren og skær studehandel, der efterlader Frederikshavn og Østvendsyssel uden funktionsdygtig sygehusbetjening, som borgmester Erik Sørensen udlagde teksten. Om det var til benefice for venstremanden Jens Chr. Larsen, medlem af sundhedsudvalget, eller ej er uvist, men Karl Bornhøft førte et klart politisk togt ind i regeringen rækker med henvisningen til at landets ulykker kun har en adresse - og den står der Venstre på. Det til trods for at regeringen i samspil med amtsrådsforeningen har tilført sundhedsområdet et ekstra milliardbeløb. Derfor gik Jens Chr. Larsen da også i rette med Bornhøft idet han understregede, at der set under et er plads til en fremskrivning i amtsbudgettet på knap 1 procent. - Det kan godt være, at det betyder, at der skal spares, men det er ikke fordi, der er kommet færre penge ind i kasserne, fastslog Jens Chr. Larsen. Og dermed endte krisemødet - en rundtur fra de regeringspålagte sparekrav til en konstatering af, at hele sundhedsområdet struktur for sygehusene i Frederikshavn og Hjørring skal ændres med et snuptag for at spare knap 9 millioner. Det set i lyset af, at sundhedsforvaltningen i sit notat i pæne vendinger kalder ugennemførligt og som vil kaste sundhedsvæsenet i Nordjylland ud i et storstilet eksperiment med en sygehusfabrik i Frederikshavn. En af debattørerne kaldte det et politisk kunststykke og henviste til, at politikerne med sygehusfabriksmodellen i Frederikshavn kunne vaske hænder og sige: - Jamen vi ville en god udvikling. Og når så lægerne og sygeplejerskerne melder fra, fordi modellen baserer sig på samlebåndsmetoden, så er det jo fordi det ikke er til at skaffe personale længer. Sådan må det ikke gå siger arrangørerne bag det utroligt velbesøgte krisemøde, og de arbejder trøstigt videre på at sikre et flertal mod afvikling af Frederikshavn. Som en af dem udtrykte det: - Frederikshavn og Hjørring Sygehuse behøver ikke at være lige store, men vi skal være ligeværdige partere - ellers lukkes Frederikshavn.