Sygehus skal være center for gigtsyge

Sygehuset i Skagen skal i fremtiden være center for ryg- og gigtpatienter. Det ser der ud til at være flertal for i amtsrådet. Til det sidste vil amtsborgmester Orla Hav (S) og hans partifæller i amtets økonomiudvalg kæmpe for, at løsningen i stedet for bliver et center for senhjerneskadede.

Skagen mister fra årsskiftet sit sygehus, og gennem nogen tid har amtspolitikerne været optaget af at diskutere de fremtidige anvendelsesmuligheder for sygehusbygningerne. For en uge siden udskød amtets økonomiudvalg sin afgørelse. Her tegnede der sig dengang et flertal for ryg- og gigtcentret. Det samme flertal gik på mødet i går stadig ind for den løsning. Det er de tre Venstre-medlemmer i udvalget, der sammen med Knud Størup (UP) udgør flertallet i amtets økonomiudvalg, mens de tre socialdemokrater stadig går ind for et center for senhjerneskadede. - Efter vores opfattelse er et ryg- og gigtcenter den bedste løsning. Det, gigtpatienter har brug for, er rekreation, og her er der ingen tvivl om, at Skagen er velegnet. Samtidig er det ikke så afgørende, at patienterne måske ikke er så tæt på deres pårørende. Omvendt vil Skagen for nogle senhjerneskadede være en afkrog af amtet, hvortil der for mange pårørende vil være langt. Her skal man tænke på, at det f.eks. kan være hjerneskadede, der er så svage, at de næsten ikke har noget sprog, og de har stærkt brug for hyppig kontakt med pårørende, siger Venstre-medlemmet af amtets økonomiudvalg Jørgen Østergaard. - Et ryg- og gigtcenter vil kræve en investering på 10-12 millioner kroner. Et center for senhjerneskadede ville ligge inden for amtets økonomiske rammer. For mig er det vigtigt, at der er tale om en økonomi, som vi kender, ligesom det er afgørende at sikre arbejdspladser, siger amtsborgmester Orla Hav (S). Om økonomien siger Jørgen Østergaard, at omkostningerne ved et gigt- og rygcenter eller et center for senhjerneskadede er næsten de samme. Socialdemokratiet råder over 13 af de 31 pladser i amtsrådet, og partiet vil ikke kunne regne med støtte fra SF, idet formanden for amtets sundhedsudvalg Karl Bornhøft (SF) går ind for et ryg- og gigtcenter. Oven i købet er der usikkerhed om flere af de socialdemokratiske medlemmeres holdning. Således gik to socialdemokratiske medlemmer af social- og psykiatriudvalget - Bjørn Danielsen og Henrik Ringbæk Madsen - ind for et ryg- og gigtcenter, da udvalget for nogen tid siden behandlede emnet. Orla Hav erkender, at han som amtsborgmester risikerer at komme i mindretal i amtsrådet. - Hvis det ikke lykkes at skabe øget tilslutning til et center for senhjerneskadede, så kan jeg blive stemt ned, men det er en mulighed, som jeg tager afslappet, siger Orla Hav. Han kan dog ikke på stående fod erindre, hvornår det sidst er sket. Da socialdemokraterne for en uge siden fik udskudt en afgørelse i økonomiudvalget, skete det ud fra et ønske om at få undersøgt mulighederne for at placere ryg- og gigtcentret ved sygehuset i Hjørring. Her er der ledig plads ved en afdeling under psykiatrien, og efter amtsborgmester Orla Havs opfattelse kunne det være en fordel at placere ryg- og gigtcentret tæt ved reumatologisk afdeling på sygehuset i Hjørring. For de senhjerneskadede er der nu behandlingstilbud på Nordjysk Center for Erhvervet Hjerneskade i Sindal og på behandlingscentret Østerskoven i Hobro. Her mener Jørgen Østergaard, at der kan være behov for udvidelse både i Sindal og i Hobro. - Men det er noget, som jeg nu mener, at vi i ro og mag skal se på, siger Jørgen Østergaard.