Hospitaler

Sygehus som patient

AALBORG SYGEHUS: At udbygge Aalborg Sygehus ved det nuværende Sygehus Syd som foreslået i rapporten fra det ekspertpanel, regeringen har nedsat, vil svare til, at man sætter en behandling i gang uden først at spørge ind til patientens problemer og uden at tage ham med på råd vedrørende den mest ideelle behandling af lige netop hans situation. Et udpluk af patientens symptomer: Aalborg Sygehus lider af pladsproblemer. Det er spredt på mange matrikler i byen. Adgangsforholdene til både Sygehus Nord og Syd er for trange. Sygehuset mangler parkeringspladser begge steder. Der er ingen fornuftige udvidelsesmuligheder. Sygehus Syd rummer regionens største akutmodtagelse, og skal også fremover have plads, faciliteter og personale til det. Ambulancer må op på fortove og tværs over midterrabatter for at komme gennem myldretrafikken på Hobrovej. En 20-årig byggeproces for at samle alle sygehusfunktioner samme sted vil ødelægge omgivelserne. Det vil også medføre store gener for både patienter og personale. Der er en grund til, at regionspolitikerne i debatten om sygehusstrukturen har ændret kurs. I starten var det kun få regionsmedlemmer, der kunne se det fornuftige i at bygge nyt sygehus i Aalborg Øst. Til slut gik et enigt regionsråd ind for forslaget. Et grundigt forarbejde fra både embedsmænd og politikere og en fordybelse i de lokale problemstillinger har gjort, at der ikke kan peges på nogen anden forsvarlig løsning, når så mange sygehusfunktioner skal samles et sted. I pleje og behandling af patienter med komplekse problemstillinger ser vi i sundhedsvæsnet på hele patientens livssituation og medinddrager patienten og pårørende som de lokale eksperter. Det princip gælder forhåbentlig også, når folketingspolitikerne skal tage beslutning om sygehus-strukturen i Nordjylland. En god bygningsmasse i det nye Medicinerhus kan ikke opveje de ulemper, der er ved at presse mere sammen på en grund, der i forvejen er for lille til formålet. Lad os i stedet finde andre anvendelsesmuligheder til Medicinerhuset, når et nyt sygehus ad åre kan tages i brug i Aalborg Øst. Idéerne hertil er allerede mange. Lad også medinddragelse af de lokale eksperter være det gældende princip i den videre behandling af Aalborg Sygehus.