Sygehus-støtteforening forudser at medicinsk afdeling også lukkes

Amtets plan om lukning af sygehusets kirurgiske afdeling til debat i morgen

Hospitaler 11. september 2002 08:00

BROVST: Støtteforeningen for Brovst Sygehus står for et offentligt møde i Brovsthallen i morgen aften, hvor amtets forslag til nedlæggelse af kirurgisk afdeling på Brovst Sygehus skal diskuteres. Amtsborgmester Orla Hav, 1. viceamtsborgmester Niels Kristian Kirketerp og sundhedsudvalgsformand Karl Bornhøft kommer og redegør for den aktuelle situation, set i relation til den vedtagne sygehusplan. For to år siden vedtog amtsrådet en sygehusplan, som sikrede Brovst Sygehus flere år frem i tiden som et kombineret medicinsk og kirurgisk sygehus med speciale i operationer for åreknuder og brystreduktioner. Derfor har sygehuset fået et ry, som rækker langt ud over amtsgrænserne, og som har betydet, at amtet har indtægt i form af betaling for patienter fra andre amter, fastslår støtteforeningens formand, Henning Mysager. - Vi tror ikke, den forventede besparelse vil være nær så stor som beregnet, men mest af alt bekymrer det os, at et medicinsk sygehus vil være ilde stedt, hvis der ikke er kirurger permanent til stede til nødvendige indgreb i den medicinske behandling, ligesom den tryghed, der er i befolkningen ved tilstedeværelse af kirurger lokalt i akutte situationer, helt vil forsvinde. Desværre må vi som det allerværste forudse, at den tilbageværende medicinske afdeling - uden kirurgisk assistance - vil være meget let at nedlægge inden for en overskuelig fremtid. Vi mener, amtsrådet dels må finde andre besparelser inden for sundhedssektoren, dels må omprioritere, så nogle af de besparelser, der er pålagt denne sektor, må foretages i andre mindre livsvigtige sektorer i amtet. Vi afstår fra at indsamle underskrifter, demonstrere med plakater ved amtsgården, organisere læserbrevstorm og blokere vejene med en bilkortege til amtsgården. Til gengæld ønsker vi en saglig dialog med amtspolitikerne og samtidig demonstrere, at befolkningen i Han Herred bakker op om vort sygehus, slutter Henning Mysager.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...