Hospitaler

Sygehus Syd dømt ude

Naboer og personale er enige med regionspolitikerne om at et helt nyt sygehus i Aalborg Øst er den bedste løsning.

Placeringen af sygehuset i Aalborg er noget, der optager sindene. Ikke mindst hos naboerne til Sygehus Syd - onsdag aften troppede op mod et par hundrede op til borgermøde, og der var enighed om, at det på alle måder vil være bedst med et helt nyt sygehus i Aalborg Øst. Foto: Michael Koch

Placeringen af sygehuset i Aalborg er noget, der optager sindene. Ikke mindst hos naboerne til Sygehus Syd - onsdag aften troppede op mod et par hundrede op til borgermøde, og der var enighed om, at det på alle måder vil være bedst med et helt nyt sygehus i Aalborg Øst. Foto: Michael Koch

Naboerne til Aalborg Sygehus Syd vil græde tørre tårer, hvis det bliver erstattet af et nyt i den østlige udkant af byen. De vil snarere juble, og det samme vil sygehusets personale. I hvert fald at dømme efter stemningen på et borgermøde, som Skipper Samrådet onsdag aften havde inviteret til. Skipper Samrådet repræsenterer beboere, institutioner og foreninger i Hobrovej-kvarteret i Aalborg. Der hvor Sygehus Syd ligger. Beboerne i kvarteret har gennem årene været vidne til en knopskydning på sygehuset. Senest det nye medicinerhus. Nu er de parate til at kæmpe en fælles kamp med regionspolitikerne for at få stoppet knopskyderiet ved at bygge et nyt sygehus i Aalborg Øst. Muligheden er opstået, fordi staten har afsat 25 milliarder til nyt sygehusbyggeri. Selv om et ekspertudvalg i første omgang har vendt tommelen ned og i stedet anbefaler at udbygge Sygehus Syd, har hverken regionspolitikere eller naboer opgivet kampen. Fælles sag Borgermødet onsdag aften med op mod 200 deltagere blev en manifestation af, at politikere og naboer har en fælles sag, som går ud på at overbevise regeringen og den aalborgensiske sundhedsminister Jakob Axel Nielsen om, at det eneste rigtige vil være at bygge et nyt sygehus i Aalborg Øst. - Hvad har regionsrådet gjort forkert, siden ekspertudvalget ikke kan indse, at vi naturligvis skal have et nyt sygehus i Aalborg, ville Lars Mortensen - "glad nabo" - gerne vide. Regionsrådsmedlem Marian Geller (V) erkendte, at regionsrådet måske ikke har været dygtig nok til at fortælle ekspertudvalget om alle de trafikproblemer og de store driftstab, som en byggeperiode på 22 år midt i Aalborg vil indebære. - Men det forsøger vi for fuld kraft at rette op på nu, inden den politiske beslutning bliver truffet, tilføjede hun. - Dødssejler Aalborgs tidligere stadsarkitekt Sven Aage Jacobsen betegnede en udvidelse af Sygehus Syd som "en dødssejler". - Jeg har astma, og Vesterbro og Hobrovej er allerede så voldsom, at jeg undgår at komme der. Det vil være fuldstændig tåbeligt at udvide sygehuset og dermed øge trafikken yderligere. Sven Aage Jacobsen efterlyste en plan for, hvad de nuværende sygehusbygninger skal bruges til, når de bliver rømmet. Han nævnte selv almennyttige boliger og en samling af den kommunale administration i Aalborg som oplagte muligheder. Regionsrådsmedlem Vagn Kvist (R) mener, at private investorer bør inddrages i brugen af sygehusbygningerne i Aalborg, hvis der bliver bygget et nyt sygehus i den østlige ende af byen. Ud over Vagn Kvist og Marian Geller var regionsrådet repræsenteret af Helle Andersen (S). Aalborg Byråd blev repræsenteret af teknik- og miljørådmand Marian Nørgaard (V). - Jeg synes, det er helt oplagt at bygge et nyt sygehus i Aalborg Øst. Vores planlægning med veje og det hele passer som fod i hose til projektet, konstaterede hun. Bør satse på et sygehus Mariann Nørgaard benyttede lejligheden til at opfordre regionspolitikerne til satse det hele på et nyt sygehus i Aalborg Øst. Underforstået at droppe kampen for et nyt sygehus i Himmerland. - Som politiker er man nødt til at træffe nogle valg. Det er umuligt at gøre alle tilfredse, fastslog hun. - Dette handler jo ikke blot om Aalborg og sygehusdrift. Det handler om regional udvikling, tilføjede rådmanden. Blandt tilhørerne var også Helle Kanstrup, næstformand i Dansk Sygeplejeråd i Nordjylland. - Jeg tænker naturligvis meget på, hvad der er bedst for personalet. Og set med mine øjne vil det absolut også være at få et helt nyt sygehus i Aalborg Øst. - Det med at lappe og lappe vil aldrig resultere i den optimale løsning. Desuden vil der blive langt større sygefravær og mange flere utilfredse patienter i de mange år, udvidelsen af Aalborg Sygehus Syd varer. Det ved vi af erfaring fra de ombygninger, der er foretaget på Sygehus Nord. Helle Kanstrup er også overbevist om, at det bliver lettere at rekruttere unge til sundhedsuddannelserne med et sygehus helt tæt på universitet og University College i Aalborg Øst. Jo, argumenterne for et nyt sygehus i Aalborg Øst er talrige. Nu mangler blot det endelige svar fra regeringen og sundhedsministeren.