Operationer

Sygehus Thy-Mors kan leve op til ventetids-garanti

Sygehus Thy-Mors har ingen problemer med at leve op til ventetidsgarantien.

Modsat mange andre sygehuse i landet, har Sygehus Thy-Mors ingen problemer med at leve op til de nye regler om behandlingsgaranti inden for en måned og hurtig kræftindsats i løbet af 48 timer. Begge garantier trådte i kraft i går, mandag. - Vi kan faktisk indenfor 24 timer udrede lungekræft, og vi har heller ingen problemer med at leve op til ventetidsgarantien på en måned, når det gælder røntgen. Det er selvfølgelig en stor tilfredshed for os, siger sygehusdirektør Kurt Nielsen. Det er der primært to årsager til. - Vi har den seneste tid kørt en række Lean-projekter, der betyder, at vi nøje har kortlagt arbejdsprocessen lige fra en patient er blevet indlagt og til udskrivelse. Lean-projekterne kører også på, at vi har rådspurgt os hos røntgenpersonalet på afdelingen og lært af deres erfaringer. Den proces har afkortet vores ventetid betragteligt, så vi i dag ikke er bagefter, men snarere er i stand til at skabe luft, så vi faktisk er i stand til at modtage patienter fra andre sygehuse i den Nordjyske Region, som vi samarbejder med, siger Kurt Nielsen. En anden årsag er, at Sygehus Thy-Mors har læger nok på røntgenafdelingen - nemlig seks læger. - Fem af de læger kommer fra Polen, hvor vi i et stykke tid har rekrutteret læger fra, og det betyder, at vi på lægesiden kan følge med, når vi taler røntgen, siger Kurt Nielsen. Når det gælder kræftplanen er Sygehus Thy-Mors også på forkant med de nye regler med hurtig indsats. På røntgenafdelingen holder Sygehus Thy-Mors åbent hver dag, for patienter, hvor egen læge har vurderet et behov for en røntgenundersøgelse af lungerne. - De patienter kan komme til samme dag, og viser det sig nødvendigt, kan de senest dagen efter få gennemført en CT-scanning, siger oversygeplejerske på røntgenafdelingen, Annamarie Sparre. Hun står i øvrigt i spidsen for Lean-projekterne i Røntgenafdelingen på Sygehus Thy-Mors.