Sygehus til salg

Ombygning og renovering af Nibe skole kan delvis betales ved salg af det gamle sygehus

NIBE:Der er stort set politisk enighed om det kommunale budget for næste år. Det vil blandt andet betyde en renovering og udbygning af Nibe Skole, som økonomiudvalget foreslår gennemført ved lån, men også ved at sælge det gamle sygehus. Borgmester Jens Østergaard Madsen (V) påpeger, at kommunen i fremtiden kun vil have ergoterapien i de gamle bygninger, og så kan de lige så godt sælges. Det fremgår af forslaget til det kommunale budget næste år, at der er regnet med en indtægt på ti millioner kroner ved salg af kommunal ejendom. Ombygningen af Nibe Skole ventes at koste 23 millioner kroner. Det er den gamle 1952-fløj, som står for tur på skolen. Dertil kommer, at man ved at bygge lidt om og til kan skabe et multikulturhus i forbindelse med en sammenlægning af folke- og skolebiblioteket i sammenhæng med skolens ny mediatek og skolens faglokaler i øvrigt. Sagen har det blå stempel fra børne- og kulturudvalget, hvis formand Jack Jensen (V) er helt sikker på, hvornår sygehuset lukkede, for hans søn blev den sidste nyfødte her i april for sytten år siden, nøjagtig samme dag som USA bombede Kadaffi i den libiske ørken. - Når ombygningen af skolen står klar, vil folk kunne bruge den dagen lang, påpeger han. Budgettet er ikke på byrådets kommende møde onsdag. Her gælder det den overordnede struktur for skolerne med en opdeling i et skolevæsen for den vestlige og for den østlige del af kommunen. I børne- og kulturudvalget har socialdemokraterne Børge Lindberg og Jørgen Jacobsen foreslået, at der sikres forældrene ved Bislev og Sebber skoler repræsentation i de fremtidige skolebestyrelser, og det forslag støtter økonomiudvalget over for byrådet onsdag. De nuværende fire skoledistrikter skal samles til to skoleområder, øst med Nibe og Bislev samt vest med Farstrup og Sebber. Det er i denne forbindelse, at de fire nuværende skolebestyrelser efter forslaget bliver til to. Desuden er det meningen at oprette et såkaldt dialogforum på hver skole bestående af forældrerepræsentanter og skoleledelsen. På længere sigt skal skabes et bredere samarbejde mellem daginstituioner og skoler i områderne. Målet er fælles ledelse for institutionerne såvel i øst som i vest, fremgår det af forslaget til byrådet. Allerede i år er det så yderligere meningen at investere to millioner kroner i renovering af såvel Bislev som Sebber skoler. Byrådet skal også tage stilling til kommunens spildevandsplan, og der er på forhånd flertal for at bevilge de nødvendige penge til en ungdomsklub i forbindelse med Storspilloppen i Farstrup. Her kan bygges 43 kvadratmeter for 272.000 kroner, og klubben starter allerede til efteråret. Endelig skal byrådet tage stilling til udleje af arealet på Aalborgvej 47, hvor jægerne vil opføre et klubhus, og endelig indstiller økonomiudvalget, at der udarbejdes en lokalplan for et byggeri af 20 andelsboliger eller ejerlejligheder på stadionarealet.