Sygehus undgår måske p-kaos

Ændring af rækkefølge i kloakeringsplan vil mindske problem

I den eksisterende kloakeringsplan er arealet ud mod Hobrovej udset til at blive separatkloakeret ved lejlighed. Nu bliver der antageligt sat tidsfrist på. Arbejdet opdeles dog i etaper, så blot et mindre antal pladser vil blive berørt ad gangen.
@$

I den eksisterende kloakeringsplan er arealet ud mod Hobrovej udset til at blive separatkloakeret ved lejlighed. Nu bliver der antageligt sat tidsfrist på. Arbejdet opdeles dog i etaper, så blot et mindre antal pladser vil blive berørt ad gangen. @$

Der har længe været udsigt til parkeringskaos for ansatte, patienter og pårørende ved Sygehus Syd, men en ændring af kommunens plan for separatkloakering ser nu ud til at løse problemet. Forsyningsudvalget skal i dag behandle et forslag fra Forsyningsvirksomhederne, som - hvis det vedtages - vil betyde, at to områder bytter plads i Aalborg Kommunes kloakeringsplan. Konsekvensen vil være, at parkeringsområdet ved Søndre Skovvej, der egentlig skulle kloakeres inden 31. december, først kommer under behandling ved lejlighed. Det vil i givet fald betyde, at der på ubestemt tid fortsat vil være adgang for de mange daglige brugere af parkeringspladserne i dét område. Til gengæld vil hospitalsarealet ud mod Hobrovej blive rykket frem i planen, så der bliver sat en tidsfrist for kloakeringen af området. I princippet inden nytår. I den oprindelige plan fra 2006 har området ved Hobrovej status som ét, der skal separatkloakeres ved lejlighed. Kloakering i etaper At de to områder bytter vilkår, betyder dog ikke, at brugerne af institutionens parkeringspladser helt undgår konsekvenser af separatkloakeringen. I en redegørelse til Forsyningsvirksomhederne gør regionen rede for en opdeling af parkeringsområdet ved Hobrovej i fem zoner, der kloakeres enkeltvis. Arbejdet skal koordineres, så flere p-zoner ikke bliver gravet op samtidigt, og kloakledninger vil i det omfang, det er økonomisk muligt, blive placeret, så de generer trafikken mindst muligt. Forsyningsvirksomhedernes selskab Kloak A/S har som en forudsætning for en ændring af kloakeringsplanen vurderet, at forslaget vil opfylde målsætningen om at separere regn- og spildevand i hospitalsområdet.