Hospitaler

Sygehus Vendsyssel bliver en realitet

Fælles ledelse for Hjørring og Frederikshavn Sygehuse vil give færre ledere og et bedre sygehus

Alle de små sygehuse i Nordjyllands Amt fik lov at overleve, da amtsrådet i går vedtog budgettet for 2003, som indeholder besparelser på sundhedsområdet for omkring 78 millioner kroner. Men ledelsesstrukturen bliver meget anderledes. Brovst og Dronninglund Sygehuse, der i dag har hver sin selvstændige ledelse, skal lægges ind under Aalborg Sygehus. I nord skal man nu have det, der indtil videre er blevet kaldt Sygehus Vendsyssel - Hjørring, Brønderslev, Frederikshavn og Skagen Sygehuse, som skal have en fælles ledelse. Dermed er der lagt op til massive ændringer i ledelsesstrukturen, og der vil ifølge formand for sundhedsudvalget, Karl Bornhøft (SF), formodentlig allerede blive udnævnt en direktør for det nye fællessygehus på førstkommende økonomiudvalgsmøde. - Jeg er godt tilfreds med sammenlægningen af Hjørring og Frederikshavn Sygehus. Jeg tror, at der vil blive mere sammenhæng i de to sygehuses tilbud. Patienterne vil kunne mærke det, siger Karl Bornhøft. Han ser flere fordele i den ny ledelsesstruktur i Vendyssel: - Jeg synes, at vi har haft en for hård opdeling af sygehusenes opgaver i Vendsyssel, og Sygehus Vendsyssel er en oplagt mulighed for, at den ny ledelse kan flytte rundt på opgaverne. Jeg har tillid til, at de mennesker kan komme med forslag til, hvordan vi udnytter ressourcerne optimalt. Den ny ledelse skal have et ordentligt råderum, siger han. Det skal dog stadig til politisk behandling, hvis den ny ledelse har forslag om at flytte rundt på funktionerne blandt sine fire afdelinger. Samtidig vil ændringen i ledelsesstrukturen i sig selv også give besparelser. - På sigt vil man på den måde kunne spare på ledelsesopgaven. Det, at vi lægger ledelsen sammen, betyder, at det bliver nogle mennesker til overs, som vi ikke længere har brug for til den opgave. Men det betyder ikke, at vi ikke har brug for dem - der er mange andre opgaver, siger udvalgsformanden. Under gårsdagens budgetbehandling var der generel opbakning til, at den ny ledelse for det ny Sygehus Vendsyssel skal have et stort råderum, selv om det stadig er amtsrådet, der udstikker rammerne.