Hospitaler

Sygehus vil gøre patienter mere aktive

På Sygehus Himmerland er sengeliggende patienter ikke længere være lig med inaktive patienter

I venteværelset på Farsø sygehus har patienter haft mulighed for at røre sig under ventetiden her er Malene Wendtland, der viser, hvordan redskaberne kan udnyttes. Foto: Martin Damgård

I venteværelset på Farsø sygehus har patienter haft mulighed for at røre sig under ventetiden her er Malene Wendtland, der viser, hvordan redskaberne kan udnyttes. Foto: Martin Damgård

Tit er det sådan, at når du blive indlagt, så får du en seng, bliver iklædt noget nattøj og bliver passiviseret. - Det er det, vi gerne vil lave om på, forklarer Malene Wendtland, der er sundhedskoordinator på Sygehus Himmerland i Farsø. Hun ser gerne, at der bliver gjort en indsats i forhold til at få gjort patienter mere aktive, når de er på sygehuset. Også selvom man er sengeliggende. - Der er altmuligt, man kan bruge, selvom man skal ligge i en hospitalsseng. Der er sengecykler, elastikker, håndvægte og så videre. Der er masser af muligheder, men det handler om, at vi skal inspirere patienterne til at komme igang, siger Malene Wendtland. Derfor har Sygehus Himmerland netop uddannet 22 såkaldte motionsrådgivere blandt de ansatte. Motionsrådgiverne skal komme med forslag og vejledning til, hvordan patienter kan få bevæget sig under en indlæggelse. Hospital forebygger også Projektet er en del af sygehusets ambition om også at tænke den forebyggende indsats ind i sygehusets mission: - Der er jo utrolig meget evidens for, at bevægelse er både helbredende og forebyggende. Vi vil også gerne, at sygehuset har en forebyggende funktion, så derfor har vi sat fokus på at få sat patienter og medarbejdere i gang med fysiske aktiviteter, forklarer Malene Wendtland. Allerede nu har Sygehuset i Farsø lånt nogle redskaber, der også kan gøre ventetiden mere aktiv for de patienter, der skal vente på sygehusets venteværelser. - Det er vigtigt, at man kan se redskaberne, og de er tilgængelige, når man befinder sig på sygehuset. Skal man første til at finde dem frem af et skab eller lignende, så kommer patienterne ikke i gang på samme måde, som når redskaberne står fremme, siger Malene Wendtland, mens hun opfordrer nogle af patienterne i venteværelset på sygehusets skadestue til at sætte sig over på de vippende puder frem for de normale stole. - Det er også de små ting, der tæller. Her kan man øve sin rygbalance, og det giver rigtig meget, påpeger Malene Wendtland. Psyken skal også med Men det handler ikke bare om at få motionsrådgiverne til at gøre motionen tilgængelig for patienterne: - Det handler også i høj grad om at motivere patienterne. Vi vil illustrere, hvad der sker, hvis man ikke holder sine muskler i gang, og dermed skabe nogle billeder, der kan være med til at patienterne kan se, at det er en god idé at være mere aktiv med henblik på en sund fremtid, forklarer Malene Wendtland. Hun understreger samtidig, at hun meget gerne ser, at aktiviteterne på sygehuset påvirker patienternes dagligdag, når de kommer tilbage fra en indlæggelse. - Indsatsen skal helst påvirke patienterne, så de fortsætter med at holde sig aktive. Ved ikke kun at skabe nogle fysiske rammer på sygehuset for bevægelse men også at skabe det psykiske grundlag for at holde sig igang, skal indsatsen helst også afspejle sig i patientens vaner efterfølgende, siger Malene Wendtland. De 22 motionsrådgivere blev uddannet sammen med 22 repræsentanter fra kommunerne i Himmerland og repræsentanter fra andre af regionens sygehuse, der ville hente inspiration, så den himmerlandske indsats kan bruges andre steder.