Hospitaler

Sygehuschef beroliger ansatte

Rapport bygger på fornemmelser, siger Sygehus Himmerland-direktør

NORDJYLLAND:En ny rapport om det nordjyske sygehusvæsen bygger på væsentlige punkter på fornemmelser fremfor realiteter. Det konstaterer Christen Lyhne, der er direktør på Sygehus Himmerland. I rapportens konklusioner foreslås det, at Sygehus Himmerland f ysisk samles ét sted og administrativt bliver en del af Aalborg Sygehus. - Den slags skaber naturligvis usikkerhed blandt personalet, siger sygehusdirektøren, som på baggrund af rapporten har set sig nødsaget til at udsende et to sider langt nyhedsbrev til de ansatte på Sygehus Himmerland, hvori han kommenterer nogle af rapportens konklusioner. I nyhedsbrevet konstaterer Christen Lyhne, at konsulentfirmaet Muusmann Research & Consulting, som har udarbejdet rapporten for Nordjyllands Amt, tilsyneladende i sine konklusioner tager det ”for givet, at Sygehus Himmerland aktuelt er et sygehus, der fungerer mindre hensigtsmæssigt.” - Der savnes imidlertid dokumentation for den centrale påstand, at det ikke er realistisk, at Sygehus Himmerland kan blomstre op, selv om man får ledelsesansvaret for kirurgi, anæstesi og ortopædkirurgi, bemærker sygehuschefen i nyhedsbrevet. Dokumentation mangler Christen Lyhne har også noteret sig, at der i rapporten mangler dokumentation for, at Sygehus Himmerland i fremtiden vil løbe ind i problemer med at rekruttere læger. - Muusmanns konklusion om rekrutteringspotentialet er således ikke baseret på facts, men fornemmelser, konstaterer han. Sygehuschefen oplyser, at han har haft to samtaler af hver mindre end to timers varighed med konsulentfirmaet. Ifølge ham var det ene møde et decideret interview. Det andet var mest en præsentation af konsulentfirmaets tanker og modeller. - Sygehuset er ikke på noget tidspunkt blevet anmodet om at afgive informationer om aktivitet, strategiplaner eller andet, oplyser han i nyhedsbrevet. Christen Lyhne hæfter sig også ved, at rapporten ikke nævner noget om, hvor stor det befolkningsmæssige underlag for Sygehus Himmerland i virkeligheden er. Han synes, det hører med i den samlede vurdering, at Sygehus Himmerlands patientgrundlag er cirka 120.000 indbyggere. Det svarer nogenlunde til det grundlag, som eksempelvis Silkeborg Centralsygehus og Horsens Sygehus har. - Jeg vil gerne understrege, at det fra min side ikke er et forsøg på at underløbe rapporten og dens konklusioner. Jeg synes bare, der er grund til at præcisere, at vi faktisk har et godt og velfungerende sygehus i Himmerland. Ikke mindst af hensyn til personalet, siger Christen Lyhne. Han og det øvrige personale på Sygehus Himmerland kan trøste sig med, at amts- og regionspolitikerne tilsyneladende ikke er særligt lydhør over for alle rapportens konklusioner og anbefalinger.